หลังจากที่มีการยกเลิกประกาศห้ามออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว และการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ล่าสุดการรถไฟฯ ประกาศให้รถไฟนำเที่ยววันหยุด กลับมาวิ่งแล้ว เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคมนี้ จำนวน 6 ขบวน (ไป-กลับ)สำหรับขบวนรถไฟนำเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุดที่เปิดให้บริการ มีดังนี้


1.ขบวนรถนำเที่ยว 909/910 กรุงเทพ-น้ำตก-กรุงเทพ

2.ขบวนรถนำเที่ยว 911/912 กรุงเทพ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพ

3.ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 997/998 กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ
โดยการรถไฟฯ จะยังคงให้ความสำคัญเรื่องมาตรการป้องกันโควิด–19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการจำหน่ายตั๋วโดยสารเพียงร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด งดจำหน่ายตั๋วยืนและการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ ผู้โดยสารต้อง Check-in และ Check-out ผ่านแอปฯ 'ไทยชนะ' ที่สถานีและบนขบวนรถ เพื่อควบคุมการเข้าออกของผู้โดยสาร


จองตั๋วล่วงหน้าได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Facebook: ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย