โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยสนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้มีการเลื่อนลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนจากวันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นวันที่ 15 ก.ค. 63 ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และแอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ จะมีขั้นตอนอะไรบ้างมาดูกันเลยรายละเอียดโครงการ

สิทธิที่ 1 สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
  • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้


สิทธิที่ 2 สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

  • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
  • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 24:00 น. ของวัน check-out
  • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง


สิทธิที่ 3 สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง
  • ประชาชนแสดงความประสงค์ขอ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเวปไซต์ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริง
  • จำกัดจำนวนการ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินได้ ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง ทั้งนี้รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง


ขั้นตอนลงทะเบียน

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน

2.สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้จาก SMS ระบบจะส่ง sms แจ้งผลจากชื่อผู้ส่ง “TTogether” แจ้งไปยังเบอร์ที่รับรหัส OTP


จองที่พักผ่านได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1.Online Travel Agency (OTA) ได้แก่ Agoda , Traveloka

2.Website โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)

3.www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยไปที่ค้นหากิจการโรงแรม

4.ช่องทางติดต่ออื่นๆที่โรงแรมมี เช่น Line, Facebook, เบอร์โทรศัพท์


เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

1.มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน


ระยะเวลาโครงการ 

4 เดือน ระหว่าง 15 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563


หมายเหตุ

ทั้งนี้ประชาชนจะได้รับสิทธิตามโครงการเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง


ในส่วนของผู้ประกอบการสามารถเริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 63

ประเภทกิจการที่สามารถร่วมโครงการ

1. โรงแรม ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

2. ร้านอาหาร

3. สถานที่ท่องเที่ยวตามรายชื่อจาก ททท.

ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

“เที่ยวปันสุข” เปลี่ยนเป็น “เราเที่ยวด้วยกัน” เลื่อนลงทะเบียนเป็น 15 ก.ค. 63

6 ขั้นตอนดาวน์โหลดแอปฯ ‘เป๋าตัง’ รอรับเงินเที่ยว 600 บาท