องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. วางแผนผลักดัน ‘จังหวัดน่าน’ ให้กลายเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ปี 2563-2570 (ภายใน 8 ปี) เพื่อให้ได้รับการรับรองจาก Green Destinations องค์กรมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับความน่าเชื่อถือระดับโลก และมีผลต่อการตลาดการท่องเที่ยวระดับนานาชาติแผนการณ์ในช่วงปี 2563-2564

เสนอพื้นที่ตำบลในเวียง อ.เมือง จ.น่าน สมัครเข้าสู่การคัดเลือกรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Destinations Top 100) และผลักดันให้ได้สถานะสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้าน ของยูเนสโก (UNESCO)

แผนการณ์ในช่วงปี 2565-2570

เตรียมขับเคลื่อนเพื่อรับการรับรอง Green Destinations Standard ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ และจะทำให้ได้รับยอมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้มีการเติบโตในตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดและของประเทศไทยในอนาคต


โดยอพท. เชื่อมั่นว่าพื้นที่ตำบลในเวียง อ.เมืองน่าน มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่จะสามารถเข้าสู่ Sustainable Destinations Top 100 ได้ และจะทำให้จังหวัดน่านสามารถยกระดับสถานะเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของยูเนสโก (UNESCO) ได้ในอนาคต


อ่านสกู๊ปเพิ่มเติมได้ที่นี่

แบกเป้เที่ยวน่าน 3 วัน 2 คืน ลัดเลาะตัวเมืองน่าน-ปัว-บ่อเกลือ-สะปัน

5 ที่พักน่านราคาหลักร้อยแต่ความฟินหลักล้าน!!