ขสมก.ขอผู้โดยสาร สแกน 'ไทยชนะ' ทุกครั้งเมื่อขึ้น-ลงรถเมล์ เพื่อเก็บประวัติการเดินทาง กรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทยอยติดตั้งคิวอาร์โค๊ด (QR Code) แอปพลิเคชั่นไทยชนะภายในรถโดยสารให้ครบทุกคัน ทีั้งบริเวณด้านหน้า ช่วงกลางรถ ช่วงหลังรถและหลังเบาะที่นั่ง พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสแกนคิวอาร์โค๊ดเช็กอินเมื่อขึ้นรถ และเช็กเอาท์ก่อนลงจากรถโดยสารทุกครั้ง เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการเดินทาง และเพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวนโรคในกรณีที่มีการติดเชื้อโควิด-19

ในส่วนของสำนักงานใหญ่และสำนักงานเขตการเดินรถ ขสมก.ได้นำคิวอาร์โค๊ดแอปพลิเคชั่นไทยชนะมาติดตั้งเช่นกัน พร้อมกำชับให้พนักงานและบุคคลภายนอกสแกนคิวอาร์โค๊ดเช็กอินเมื่อเข้าพื้นที่และเช็กเอาท์ก่อนออกจากพื้นที่ทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานและประชาชนในการติดเชื้อโควิด–19


สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th, FB: BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00- 20.00 น.


ที่มาภาพและข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19