มาอัปเดตจังหวัดที่เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว รวมถึงเปิดที่พักให้พักค้างคืนได้ เมื่อเดินทางเข้าไปต้องกักตัวหรือไม่อย่างไร? พร้อมเงื่อนไขมาตรการป้องกันโควิด จะมีจังหวัดไหนบ้างไปดูกันบางแสน จ.ชลบุรี


 • ไม่ต้องกักตัว
 • ที่พักเปิดแล้ว
 • ชายหาดเปิดให้ลงเล่นน้ำได้ แต่นักท่องเที่ยวและปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด

พัทยา จ.ชลบุรี 

 • ไม่ต้องกักตัว
 • ที่พักเปิดแล้ว
 • ชายหาดเปิดให้ลงเล่นน้ำได้ แต่นักท่องเที่ยวและปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด

เกาะล้าน จ.ชลบุรี

 • ไม่ต้องกักตัว
 • ที่พักเปิดแล้ว
 • ชายหาดเปิดให้ลงเล่นน้ำได้ มีร่ม-เตียง แต่นักท่องเที่ยวและปฏิบัติตามมาตรการของทางเทศบาลอย่างเคร่งครัด
 • เรือโดยสาร วิ่งตามตารางตามปกติ
 • รถสองแถว/มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ให้บริการตามปกติ

เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

 • ไม่ต้องกักตัว
 • ที่พักเปิดแล้ว
 • ชายหาดเปิดให้ลงเล่นน้ำได้ มีร่ม-เตียง แต่นักท่องเที่ยวและปฏิบัติตามมาตรการของทางเทศบาลอย่างเคร่งครัด
 • มีเรือโดยสารวิ่งรับส่ง

จ.จันทบุรี

 • ไม่ต้องกักตัว
 • ที่พักเปิดแล้ว
 • ชายหาดเปิดแต่ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ อนุญาตเพียงให้พักผ่อน รับประทานอาหาร ชมวิวทิวทัศน์ งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่นักท่องเที่ยวและปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด

เกาะกูด จ.ตราด

 • เปิดให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ยังคงให้มีจุดคัดกรองที่ด่านท่าจอดเพื่อคัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง
 • ไม่ต้องกักตัว
 • ทยอยที่พักเปิดวันที่ 5 มิถุนายน 63
 • ชายหาดเปิดให้ลงเล่นน้ำได้ แต่นักท่องเที่ยวและปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด
 • บริการเรือข้ามฟากบริษัท บุญศิริเรือเร็ว ได้เปิดบริการวันนี้ 2 มิถุนายน 63 มีตารางเดินเรือดังนี้

1.ขาเข้าเกาะ

05:00 น. / 07:30 น. จากกรุงเทพ ไปเกาะกูด-เกาะช้าง (รูปแบบ Package Tour)

10:45 น. / 14:20 น. จากตราด ไปเกาะกูด

2.ขาออกจากเกาะ

09:00 น. / 12:00 น. จากเกาะกูด กลับตราด (กรุงเทพ รูปแบบ Package Tour)

10:00 น. จากเกาะช้าง กลับกรุงเทพ (รูปแบบ Package Tour)

จองได้ที่ : https://boonsiriferry.com/en

เกาะช้าง จ.ตราด

 • เปิดให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ยังคงให้มีจุดคัดกรองที่ด่านท่าจอดเพื่อคัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง
 • ไม่ต้องกักตัว
 • ที่พักเปิดแล้ว
 • ยังยกเว้นกิจกรรมดำน้ำหรือเที่ยวเกาะต่างๆ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่ยังคงปิดการท่องเที่ยวในอุทยานต่อไปอีก 1 เดือน
 • เรือโดยสาร วิ่งตามตารางตามปกติ

จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • ไม่ต้องกักตัว
 • ที่พักเปิดแล้ว
 • ชายหาดเปิดให้เดินเล่น แต่ห้ามลงเล่นน้ำ และเล่นกีฬาทางน้ำอื่นๆ

จ.เพชรบุรี

 • ไม่ต้องกักตัว
 • ที่พักเปิดแล้ว
 • ชายหาดเปิดให้เดินเล่น แต่ห้ามลงเล่นน้ำ และเล่นกีฬาทางน้ำอื่นๆ

จ.เพชรบูรณ์

 • ไม่ต้องกักตัว ยกเว้น 5 จังหวัดเสี่ยงสูง ภูเก็ต ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา ต้องเข้ามาตรการกักตัว 14 วัน
 • ปลดล็อกที่พักค้างคืนได้

จ.น่าน

 • ไม่ต้องกักตัว
 • ที่พักเปิดแล้ว
 • เปิดแหล่งท่องเที่ยว ทุกคนสามารถเดินทางทางเข้ามาจังหวัดน่านทั้งทางบกและทางอากาศ ทุกคนยังคงต้องผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิ

ผู้มีภูมิลําเนาจังหวัดน่าน

หากมาจากจังหวัดไม่เสี่ยง

- ปฏิบัติตัวตามมารตรการป้องกันโรคของจังหวัดน่าน

หากมาจากจังหวัดเสี่ยง

- เสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเอง (Self Monitoring)

- เสี่ยงสูง ต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน และรายงานเจ้าหน้าที่

ผู้ที่มีภูมิลําเนาอื่น/นักท่องเที่ยว (พักสถานประกอบการ)

1.Checked – in ที่พัก : ต้องลงทะเบียน “ไทยชนะ” และบันทึกข้อมูล ณ ที่พัก

2.ตรวจวัดอุณภูมิ พร้อมนําส่งแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านแก่สถานประกอบการ

หากมาจากจังหวัดไม่เสี่ยง

- ปฏิบัติตัวตามมารตรการป้องกันโรคของจังหวัดน่าน

- ดําเนินชีวิต/ท่องเที่ยวได้ตามวิถีแนวใหม่ (New Normal)

หากมาจากจังหวัดเสี่ยง

- เสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเอง (Self Monitoring)

- เสี่ยงสูง ต้องกักตัว 14 วัน (สถานประกอบการที่จัดไว้ หรือสถานพยาบาล) รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

 • รายชื่อจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอสันกำแพง) นนทบุรี นราธิวาส ปราจีนบุรี ภูเก็ต ยะลา และ สมุทรปราการ
 • โดยผู้เดินทางมาจากจังหวัดหรือพื้นที่ข้างต้นจะต้องเข้ารับการคัดกรองตามแบบคัดกรอง ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน กรณีมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง
 • สอบถามข้อมูลได้ที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โทร.084-2128070

จ.เชียงใหม่

 • ไม่ต้องกักตัว ยกเว้นจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปราจีนบุรี นราธิวาส ภูเก็ต ยะลา
 • ที่พักเปิดแล้ว
 • ในส่วนของที่พักหลายๆ ที่เปิดให้บริการแล้ว แต่นักท่องเที่ยวและปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด

จ.นครราชสีมา

 • ไม่ต้องกักตัว ยกเว้น ภูเก็ต ยะลา และนราธิวาส
 • ที่พักเปิดแล้ว

จ.กาญจนบุรี

 • เดินทางข้ามจังหวัดได้
 • ไม่ต้องกักตัว
 • ที่พักเปิดแล้ว และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
 • รถไฟสายธนบุรี-น้ำตก ก็กลับมาให้บริการปกติแบบไปเช้า-เย็นกลับ เพียงเที่ยวเดียว

จ.ภูเก็ต

 • ไม่ต้องกักตัว
 • ที่พักเปิดแล้ว
 • เปิดให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ทั้งทางบกและน้ำ เริ่มมีเที่ยวบินประมาณกลางเดือนมิถุนายน
 • ในส่วนของชายหาดยังไม่เปิดให้เข้าใช้พื้นที่

จ.ระนอง

 • ที่พักเปิดแล้ว
 • ทุกคนที่เข้าจังหวัดต้องผ่านการคัดกรอง

1.ถ้าเป็นคนพื้นที่จังหวัดระนอง ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ แค่ลงทะเบียนฐานข้อมูลในระบบ Thai QM ที่ด่านคัดกรองทั้ง 4 ด่าน

2.ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่จังหวัดระนอง ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ลงทะเบียนฐานข้อมูลในระบบ Thai QM และแจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่ว่าจะเดินทางเข้ามาติดต่อเรื่องอะไร ที่ไหน อย่างไร ออกจากจังหวัดระนองเมื่อใด

3.ยกเว้นมาจากพื้นที่ 4 จังหวัดเสี่ยง คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

3.1) หากเป็นคนระนองต้องถูกกักตัว 14 วัน

3.2) หากเป็นคนนอกพื้นที่จังหวัดระนองมาทำธุระต้องมีใบรับรองแพทย์ rapid test

จ.นครปฐม

 • ไม่ต้องกักตัว
 • ปลดล็อกที่พัก และที่เที่ยวแล้ว

จ.ราชบุรี

 • ไม่ต้องกักตัว
 • ปลดล็อกที่พัก และที่เที่ยวแล้ว


บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่พักหัวหินที่เปิดแล้ว : 10 ที่พักหัวหิน ใกล้ทะเล พร้อมเปิดให้บริการแล้ว
ที่พักแพกาญที่เปิดแล้ว : อัปเดต 10 ที่พักแพกาญ ที่เปิดให้เข้าพักได้แล้ว

ที่พักจันทบุรีที่เปิดแล้ว : 10 ที่พักสุดชิลจันทบุรี มีทั้งโซนติดทะเล ริมน้ำ และตัวเมือง ที่เปิดแล้ว