หลังจากวิกฤตเหตุการณ์การระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ เริ่มกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง   ซึ่งหลายคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วธุรกิจไหนล่ะที่จะฟื้นตัวเร็วหรือธุรกิจไหนที่จะฟื้นตัวช้า วันนี้ชิลไปไหนเลยนำบทความการคาดการณ์ธุรกิจหลังเหตุการณ์โควิด -19 โดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ https://www.gsbresearch.or.th/ มาให้เพื่อนๆ ชมกันค่ะ 


ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ได้คาดการณ์แนวโน้มการฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจหลังCOVID-19โดยพิจารณาและศึกษาจากผลกระทบที่ธุรกิจได้รับจากปัจจัยต่างๆ เช่นการชะลอตัว/หดตัวของภาคเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก รวมถึงผลกระทบจากการ Lockdown ประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจ โดยแต่ละธุรกิจล้วนได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวมากน้อยแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของธุรกิจประเภทของธุรกิจความสามารถในการบริหารจัดการความแข็งแกร่งของธุรกิจด้านการเงิน เช่นเงินทุนหมุนเวียน/เงินสํารองของกิจการภาระหนี้สินของกิจการดังนั้น การฟื้นตัวของแต่ละธุรกิจจึงมีระยะเวลาที่แตกต่างกันโดยสามารถแบ่งธุรกิจได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้


กลุ่มธุรกิจที่คาดว่ามีแนวโน้มการฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็ว1/

ธุรกิจการขนส่งสินค้าและโดยสารทั่วไป (ทางบกและทางน้ํา),ธุรกิจสื่อสาร,ธุรกิจคลังสินค้า,ธุรกิจไปรษณีย์/การรับส่งของ,ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร,ธุรกิจสุขภาพ(การแพทย์และอนามัย),ธุรกิจขายปลีกสมัยใหม่เช่น ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น,ธุรกิจผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์,ธุรกิจผลิตอะไหล่รถยนต์/รถจักรยานยนต์,ธุรกิจประกันสุขภาพ และธุรกิจการศึกษาออนไลน์


กลุ่มธุรกิจที่คาดว่ามีแนวโน้มการฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้ปานกลาง1/

ธุรกิจการขนส่งโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว (ทางบกและทางน้ํา),ธุรกิจโรงแรม,ตัวแทนธุรกิจเดินทาง/นําเที่ยว,ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม,ธุรกิจบันเทิง,ธุรกิจขายส่งขายปลีกที่เป็นรายย่อย,ธุรกิจผลิตเครื่องดื่ม,ธุรกิจผลิตกระเบื้อง/เครื่องปั้นดินเผา/ผลิตภัณฑ์แก้ว,ธุรกิจผลิตเครื่องจักร,ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ธุรกิจกระดาษ,ธุรกิจเคมีภัณฑ์,ธุรกิจเหล็ก,ธุรกิจผลิตซีเมนต์/คอนกรีต,ธุรกิจประมงฯ,ธุรกิจก่อสร้าง,สถาบันการเงิน,ธุรกิจประกันภัย/ประกันอุบัติเหตุ และธุรกิจการศึกษา


กลุ่มธุรกิจที่คาดว่ามีแนวโน้มการฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้ช้า

ธุรกิจขนส่งทางอากาศ (สายการบิน),ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิง,ธุรกิจรถยนต์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


หมายเหตุ:1/ภายใต้สมมติฐานเปิดประเทศภายในครึ่งปีหลัง และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสามารถทําได้อย่างรวดเร็วที่มา : https://www.gsbresearch.or.th/


สกู๊ปอื่นๆ ที่น่าสนใจ

- ปลดล็อกที่พักจันทบุรี! เตรียมพร้อมวันที่ 1 มิถุนายน
 https://www.chillpainai.com/scoop/11914

- เปิดแล้ว! สถานตากอากาศบางปู ให้เข้าไปออกกำลังกาย งดนั่งดื่มกิน
 
https://www.chillpainai.com/scoop/11915