จ.เพชรบุรีมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ จึงมีมติให้ปลดล็อกที่พัก ธุรกิจโรงแรม ประเภท 1 และประเภท 2 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป แต่จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี มีมติให้ปลดล็อกที่พัก ธุรกิจโรงแรม ประเภท 1 และประเภท 2 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป แต่จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1.เปิดโรงแรมประเภท 1 และประเภท 2 

  • โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก
  • โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร

2.เปิดได้ครึ่งหนึ่งของห้องทั้งหมด รับได้ไม่เกินห้องละ 2 คน และห้ามรับลูกค้ารายชั่วโมงโดยเด็ดขาด

หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกว่า ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางจังหวัดจะสั่งปิดโรงแรมเป็นการเฉพาะราย


หมายเหตุ : หาดชะอำยังปิดอยู่ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี งดทำกิจกรรมใดๆ บนชายหาด ส่วนจะเปิดเมื่อใดนั้น ต้องรอฟังคำสั่งจากจังหวัดเพชรบุรีอีกที


ที่มา : เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่พักโคราช-เขาใหญ่ เตรียมเปิด 1 มิถุนายน 63

ปลดล็อก! ที่พักน่าน เริ่มวันที่ 20 พฤษภาคมนี้

แม่กำปองเปิดให้เที่ยวชมแล้ว! ห้ามค้างคืน และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด