ผู้ว่าราชจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวโคราชเป็นอย่างดี ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยรวมเริ่มดีขึ้นแล้ว จึงมีความคาดหวังว่าธุรกิจโรงแรมจะให้กลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง ในวันที่ 1 มิถุนายน 63 โดยมีมาตรการตามที่สาธารณสุขกำหนดหลังจากจังหวัดนครราชสีมาได้มีการคลายล็อก ผ่อนปรนธุรกิจ กิจการไปหลายประเภทแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย และดำเนินธุรกิจได้ แต่ยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่เข้มข้น เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโควิด-19


สำหรับธุรกิจที่พักโรงแรมคาดว่าจะให้กลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง ในวันที่ 1 มิถุนายน 63 โดยให้โรงแรมแต่ละแห่ง แจ้งมายังจังหวัดว่ามีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการหรือไม่ มีมาตรการตามที่สาธารณสุขกำหนดให้หรือไม่ หากพร้อมก็สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันที

ที่มา : Korat Way


บทความที่เกี่ยวข้อง

ปลดล็อก! ที่พักน่าน เริ่มวันที่ 20 พฤษภาคมนี้

แม่กำปองเปิดให้เที่ยวชมแล้ว! ห้ามค้างคืน และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

จังหวัดกาญจนบุรี ปลดล็อกโรงแรม-รีสอร์ทแล้ว !