การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวหรือใช้บริการเพื่อการพักผ่อนได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19โดยจะเปิดโอกาสให้สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อรับตราสัญลักษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha โครงการฯ จะมีการแบ่งประเภทผู้ประกอบการเป็น 10 ประเภท ประกอบด้วย


1. ภัตตาคารร้านอาหาร

2. โรงแรมและที่พักสถานที่จัดการประชุม

3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว

4. ยานพาหนะ

5. บริษัทนำเที่ยว

6. สปา/นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม

7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

9. โรงละคร โรงมหรสพการจัดกิจกรรม 

10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านอื่นๆ


ซึ่งสถานประกอบการแต่ละประเภทจะต้องมีการปรับปรุงมาตรการตามที่โครงการกำหนด ภายใต้การกำกับโดยกระทรวงสาธารณสุข จึงจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ที่จะเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการนั้นๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการใช้บริการ ทำให้เกิดการจับจ่ายสินค้าท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha

1. กดปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อสมัครสมาชิกบนหน้าเว็บไซต์

2. กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆของผู้สมัคร

3. ตรวจสอบอีเมลของท่าน เพื่อทำการยืนยันตัวตน


ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์www.tourismthailand.org/thailandsha

2. สมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตรวจสอบ Checklist และรับรองมาตรฐาน SHA

 3. ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน พร้อมมอบตราสัญลักษณ์ SHA


ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และผู้ให้บริการสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวที่สนใจ หรือต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) สามารถติดตามได้ที่www.tourismthailand.org/thailandshaโดยเปิดรับสมัครสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line Official : @thailandsha