เมื่อเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่าสามารถใช้สิทธิรักษาฟรี 72 ชั่วโมงแรก (3 วัน) ที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ใกล้ผู้ป่วยที่สุด เพื่อให้ให้พ้นภาวะวิกฤต เป็นสิทธิที่รัฐบาลทำให้ประชาชนคนไทยทุกคน ซึ่งสิทธินี้เป็นสิทธิอะไร แล้วมีขั้นตอนยังไงบ้าง ไปดูกัน!สิทธิรักษาฟรี 72 ชั่วโมงเป็นสิทธิที่รัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ประชาชนคนไทยทุกคน เรียกว่าสิทธิ UCEP (ยูเซป) หรือ Universal Coverage Emergency Patients หากเกิดเหตุการณ์วิกฤตฉุกเฉิน สามารถรักษาฟรี 72 ชั่วโมงแรก (3 วัน) ให้พ้นภาวะวิกฤต โดยจะรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้ผู้ป่วยที่สุด จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ได้


อาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤต มี 6 อาการ ดังนี้

1.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ

2.หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง

3.ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น

4.เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง

5.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด

6.อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

ขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

2.โรงพยาบาลประเมินอาการ และคัดแยกระดับความฉุกเฉิน

3.ศูนย์ประสานความคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

4.กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ UCEP ทันที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

5.กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ให้รับประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ หากประสงค์รักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง


ติดตามข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทร. 1330 และหากพบอาการที่เข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรแจ้งได้ที่ 1669


ขอบคุณข้อมูลจาก : AntiFakeNewsCenter


บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดคอร์เรียนออนไลน์ ฟรี 30 หลักสูตร เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไลฟ์สดชีวิตสัตว์ชนิดต่างๆ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก

แจกฟรี! 5 เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน สร้างสิริมงคลแก่ประชาชน