บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคเหนือ-อิสาน เริ่ม 18 พฤษภาคมนี้ ส่วนเส้นทางสู่ภาคใต้ เริ่มเปิดให้บริการ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing
ผู้ใช้บริการภายในสถานีขนส่งและรถโดยสาร ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

เส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย

 • กรุงเทพฯ–เชียงใหม่
 • กรุงเทพฯ–เชียงราย
 • กรุงเทพฯ–อุตรดิตถ์
 • กรุงเทพฯ–สารจิตร
 • กรุงเทพฯ–แม่สอด
 • กรุงเทพฯ–หล่มเก่า
 • กรุงเทพฯ–คลองลาน

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ประกอบด้วย

 • กรุงเทพฯ–หนองบัวลำภู
 • กรุงเทพฯ–สกลนคร
 • กรุงเทพฯ–เชียงคาน
 • กรุงเทพฯ–สุรินทร์
 • กรุงเทพฯ–บุรีรัมย์
 • กรุงเทพฯ–กันทรลักษ์
 • กรุงเทพฯ–ศรีสะเกษ
 • กรุงเทพฯ–รัตนบุรี
 • กรุงเทพฯ–จันทบุรี


สำหรับเส้นทางเดินรถภาคใต้ เตรียมเปิดเดินรถ จำนวน 3 เส้นทาง เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

 • กรุงเทพฯ - เกาะสมุย
 • กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
 • กรุงเทพฯ - ตรัง


ที่มา: งานกิจกรรมพิเศษและสื่อมวลชน กองสื่อสารองค์กรและการตลาด สำนักอำนวยการ บริษัท ขนส่ง จำกัด