คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติให้เปิดบางสถานที่และบางกิจกรรม ที่ได้เคยมีประกาศสั่งปิดชั่วคราวไปก่อนหน้านี้ หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสถานที่ที่สามารถกลับมาเปิดได้ มีทั้งหมด 13 ดังนี้

1. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (เฉพาะที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์) ส่วนนั่งทาน โดย
(1) ต้องเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งของแต่ละคนไม่น้อยกว่า 1 เมตร กรณีระยะห่างระหว่างที่นั่ง 1 - 1.5 เมตร ต้องมีฉากกั้น ส่วนกรณีระยะห่างระหว่างที่นั่งมากกว่า 1.5 เมตร ไม่ต้องมีฉากกั้น
(2)ห้ามไม่ให้มีการนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในร้าน

2. รถเข็น หาบเร่ แผงลอย
3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เฉพาะ
(1) ซุปเปอร์มาร์เก็ต
(2) ร้านขายยา
(3) ร้านขายของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
(4) ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
(5) ธนาคาร
(6) ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
(7) ร้านอาหาร เฉพาะซื้อไปทานที่อื่น

. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม
5. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน
6. ตลาดสด ตลาดน้ำ และตลาดนัด
7. ร้านเสริมสวย เฉพาะตัด สระ และไดร์
8. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
9. สนามเทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน และยิงธนู
10. สวนสาธารณะ
11. ลานกีฬากลางแจ้ง เฉพาะเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือการออกกำลังกายเฉพาะส่วนบุคคล
12. ร้านอาบน้ำ ตัดขน สปา รับเลี้ยง และรับฝากสัตว์
13. โรงพยาบาล คลินิก สถานทันตกรรม หรือสถานพยาบาลทุกประเภท ยกเว้นคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม


นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดมาตรการและข้อแนะนำสำหรับสถานที่ต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้กลับเข้าสู่จุดวิกฤตอีกครั้ง


ที่มา: ผู้ว่าฯ อัศวิน