มาอีกแล้ว สำหรับโครงการดีๆ เมื่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือกับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนหรือ SEAC จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพิ่มทางเลือกให้ผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเน้นทักษะประกอบอาชีพแบบเร่งด่วน และการสร้างอาชีพทักษะสำคัญที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้  สำหรับหลักสูตรการเรียนออนไลน์มีมากกว่า 30 หลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล เช่น 

 • การขายและการทำการตลาด
 • การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
 • การทำธุรกิจออนไลน์
 • การเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเครื่องจักร 
 • ทักษะในการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ
 • ทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัฒกรรม
 • การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อสร้างความก้าวหน้า
 • ทักษะการบริหารจัดการตนเอง
 • ทักษะการบริการจัดการและภาวะความเป็นผู้นำ
 • ทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 4.0 
 • ทักษะการปรับปรุงกระบวนการให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น 

นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับโอกาสเข้าเรียนในห้องเรียนเสมือนจริงมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาโดยตรงอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  eit.dsd.go.th/regis2  

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.02-245-4035


ที่มา : เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า