จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อของประเทศไทยที่ลดลงทุกวัน แสดงถึงความสามารถในการควบคุมการระบาดได้ในระดับดี หลังจากที่มีการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉิน เกิดความร่วมมือของประชาชน "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" แต่ก็ยังคงมีความกังวลใจที่ว่า หากประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้ว สถานการณ์การระบาดจะเป็นอย่างไร และจะเกิดการระบาดใหม่ในระลอกที่ 2 หรือไม่?รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความคิดเห็นและข้อแนะนำ หากกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาลและประชาชน เพื่อไม่ต้องเผชิญวิกฤต โควิด-19 รอบ 2 


แนวทางสมดุลใหม่ของการใช้ชีวิต ป้องกันโควิด-19 รอบ 2 ประกอบด้วย

1. เคร่งครัดในการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ศูนย์การค้า ระบบขนส่งมวลชน สถานศึกษา การประชุม หรือการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น เกินกว่า 50 คนขึ้นไป เป็นต้น


2. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกที่พัก และในพื้นที่แออัด หรือสวมใส่ทุกครั้งเมื่อเป็นหวัด


3. ล้างมือบ่อยๆ เมื่ออยู่ในที่พัก และทำความสะอาดมือทุกครั้งที่จับต้องวัตถุเมื่อออกนอกที่พัก


4. ใช้เวลาในที่สาธารณะให้สั้นที่สุด เช่น การอุปโภคบริโภค และกิจกรรมที่จำเป็น

5. ผู้ให้บริการทุกประเภท ที่มีการสัมผัสร่างกายผู้รับบริการ เช่น การตัดผม การนวดผ่อนคลายเส้น ต้องใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังกิจกรรม ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันระหว่างผู้รับบริการ สถานที่ให้บริการต้องมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี และมีแสงสว่างเพียงพอ และงดให้บริการกับผู้ที่มีอาการไข้หวัด


6. ประชาชนที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ถ้าไข้ยังสูงเกิน 48 ชั่วโมง หรือมีอาการหายใจเหนื่อย หรือหายใจติดขัด ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อพิจารณาว่าจะส่งตรวจเชื้อโควิด-19 หรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง คือ อายุเกิน 60 ปี อ้วนมาก มีโรคปอด โรคหัวใจ โรคไต และโรคตับเรื้อรัง หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง


7. ต้องมีมาตรการคัดกรองที่เข้มงวด สามารถเดินทางไปมาระหว่างพื้นที่ได้ ยกเว้นการเดินทางเข้าออกพื้นที่ที่ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 


แน่นอนว่าข้อแนะนำเหล่านี้ ต้องอาศัยความร่วมมือกันในทุกๆ ฝ่าย ยิ่งเราทุกคนใช้ชีวิตตามมาตรการหรือคำแนะนำของกระทรวงสาธารณะสุขและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเข้มงวด ก็จะยิ่งช่วยลดโอกาสไม่ให้โควิด-19 กลับมาระบาดเป็นรอบที่ 2 เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และความสมดุลด้านอื่นๆ ของประเทศ ให้กลับมาคล่องตัวเป็นปกติอีกครั้ง


ที่มา : www.hfocus.org


อ่านสกู๊ปเพิ่มเติม 

รวมภาพการฟื้นฟูของธรรมชาติ จากอุทยานต่างๆ : https://www.chillpainai.com/scoop/11793

แนะนำวิธีดูส่วนลดค่าน้ำประปา 3% มาตราการเยียวยาโควิด : https://www.chillpainai.com/scoop/11798