ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนกู้ฉุกเฉินแล้ววันนี้ !วันนี้ ! ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน และยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยผู้มีอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th เท่านั้น ! (ไม่ต้องไปทำที่ธนาคาร) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 ธันวาคม 2563 


โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เงื่อนไข

1. วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

2. อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) หรือ 10 บาทต่อเดือน

3. ผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี

4. ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

5. ไม่มีหลักประกัน


คุณสมบัติ

1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. สัญชาติไทย

3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เช่น พ่อค้า/แม่ค้า ขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

5. เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปีโครงการสินเชื่อพิเศษ

สำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เงื่อนไข

1. วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

2. อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

3. ผ่อนชำระคืนสูงสุด 3 ปี

4. ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือสินทรัพย์มาค้ำประกัน


คุณสมบัติผู้กู้

1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. สัญชาติไทย

3. ผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก covid-19 และภัยอื่นๆ

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

5. เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี


ขั้นตอนลงทะเบียน

1. เข้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th

2. กดคลิกที่ ' ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตราการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ'

3.เลือกเงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7)

4.กรอกข้อมูลส่วนตัว

5.ผู้ลงทะเบียน ที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน จะได้ SMS ติดต่อกลับภายใน 5 วัน 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center ธนาคารออมสิน โทร. 1115

ขอบคุณข้อมูล : ธนาคารออมสิน


บทความที่เกี่ยวข้อง 

ประกันสังคมตอบคำถามแล้ว ถ้าถูกลดเงินเดือนจะได้รับค่าชดเชยหรือไม่ : https://www.chillpainai.com/scoop/11718

ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครงาน วุฒิ ป.6 เงินเดือนสูงสุด 30,000 บาท : https://www.chillpainai.com/scoop/11715

เตรียมลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินผ่านธนาคารออมสินเริ่ม 15 เมษายน 63 : https://www.chillpainai.com/scoop/11572