ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 และวันที่ 31 มี.ค.63 ได้มีมติออกมาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่องของการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย/ลาออก เลิกจ้าง หลายคนก็มีคำถามมากมายโดยเฉพาะคำถามที่ว่าถ้าเราโดนลดเงินเดือนจากผลกระทบโควิด-19 แบบนี้เราจะได้รับเงินชดหรือไม่ วันนี้ทางประกันสังคมเลยมาไขข้อข้องใจ พร้อมตอบคำถามต่างๆ ให้เราได้เข้าใจกันค่ะ


เริ่มจากคำถามที่ว่า

ผู้ประกันตนไม่ถูกเลิกจ้าง หรือหยุดงาน แต่ถูกลดเงินเดือน จะได้ริบสิทธิใดจากสำนักงานประกันสังคมไหม

ตอบ : ไม่ได้ เพราะผู้ประกันตนมีสถานะเป็นลูกจ้างและได้รับค้าจ้างจากนายจ้าง จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน


แต่ถ้านายจ้างประกาศหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่นายจ้างยังจ่ายเงินให้ลูกจ้างครึ่งหนึ่ง ลูกจ้างสามารถไปกรอกแบบฟอร์มกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้หรือไม่ และมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากสำนักงานประกันสังคมหรือไม่

ตอบ : ไม่ได้ เพราะผู้ประกันตนมีสถานะเป็นลูกจ้างและได้รับค้าจ้างจากนายจ้าง จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน


หากนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือนให้ และไม่ออกใบรับรองให้ลูกจ้าง ลูกจ้างจะต้องทำอย่างไร

ตอบ : กรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือน ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ใกล้บ้าน แต่หากลูกจ้างประสบเหตุสุดวิสัยจริง ควรแจ้งให้พนักงานควมคุมโรคทราบ และแจ้งสำนักงานประกันสังคมให้ประสานงานนายจ้างเพื่อชี้แจงให้ออกหนังสือรับรอง


กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างและไม่มีการแจ้งออกจากงานลูกจ้างควรทำอย่างไร และจะได้รับสิทธิอะไรจากสำนักงานประกันสังคมบ้าง

ตอบ : ถ้าลูกจ้างยังคงทำงานแต่ไม่ได้รับค่าจ้าง สามารถยื่นคำร้องได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัด ส่วนกรณีที่ไม่มีการจ้างงานและนายจ้างไม่แจ้งออกจากระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ติดตามนายจ้างให้ดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงตามกฎหมาย เพื่อให้ลูกจ้างได้สิทธิประโยชน์นอกจากนี้ยังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการจ้างงานในช่วงโควิด-19หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th 

ผ่านช่องทาง E-mail : info @sso1506.com 

Web board (กระดานสนทนา) Live Chat 

รวมทั้ง Facebook.com/ssofanpage

ชมสกู๊ปอื่นๆ ที่น่าสนใจที่นี่


- ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครงาน วุฒิ ป.6 เงินเดือนสูงสุด 30,000 บาท

https://www.chillpainai.com/scoop/11715

- ควันบุหรี่แพร่เชื้อได้ไกลกว่าการไอ!!

 https://www.chillpainai.com/scoop/11717

- เช็กด่วน! ไทม์ไลน์พนักงานขับรถหญิงสาย 140 ที่เสียชีวิตจากโควิด-19

https://www.chillpainai.com/scoop/11713