นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าฯ นนทบุรี ออกประกาศยกเลิกคำสั่งผ่อนปรนสถานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ ร้านตัดผม ร้านรับส่งพัสดุ แผงค้าสลากฯ ร้านอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ 


โดยประกาศให้ปิดสถานที่ชั่วคราวตามเดิม จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และสั่งให้เปิดได้เฉพาะศูนย์โทรศัพท์ในห้างเท่านั้น เริ่มตั้งแต่ 15 เมษายนนี้ 

ส่วนสถานที่จำหน่ายสุรา มีคำสั่งขยายวันห้ามจำหน่าย ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563


ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี


ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครงาน วุฒิ ป.6 เงินเดือนสูงสุด 30,000 บาท : https://www.chillpainai.com/scoop/11715

ต้องออกจากบ้านช่วงเคอร์ฟิว เตรียมเอกสารอะไรบ้าง? : https://www.chillpainai.com/scoop/11712