ถึงจะเป็นช่วงสงกรานค์...แต่เรายังออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิวไม่ได้นะ! เนื่องจากรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00 - 04.00 น. แต่ถ้าเพื่อนๆ คนไหนมีความจำเป็นที่ต้องออกไปนอกบ้าน เช่น ไปทำงาน หรือเกิดเรื่องด่วน ไปดูกันว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร? เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?กองปราบปราม ได้รวบรวมแบบฟอร์มการขออนุญาตในการออกนอกเคหสถาน มีทั้งหมด 5 แบบฟอร์ม ไว้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

  • แบบฟอร์มหนังสือรับรองหน่วยงานรัฐ >>https://bit.ly/2Vq70sV
  • แบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชน/ห้างร้าน >>https://bit.ly/2RsClJZ
  • แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) >>https://bit.ly/34w4Xaw
  • แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) ในพื้นที่กรุงเทพฯ >>https://bit.ly/2V2rRTT
  • แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต >>https://bit.ly/2VlF9dd

เมื่อจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถขออนุญาตได้ที่ ผู้อำนวยการเขต หรือสถานีตำรวจในท้องที่ หรือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่มีการเคอร์ฟิวนั้น ไม่จำเป็นต้องทำเรื่องขออนุญาตออกนอกเคหสถานล่วงหน้า สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจได้เลย


อย่างไรก็ตาม หากไม่มีความจำเป็น ก็ไม่ควรออกนอกที่พักในช่วงที่เวลาเคอร์ฟิว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 


ที่มา: กองปราบปราม


อาชีพที่ลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” ล็อตแรกแล้วไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด :https://www.chillpainai.com/scoop/11700

รวมโรงพยาบาลมีบริการส่งยาถึงบ้านผ่านไปรษณีย์ :https://www.chillpainai.com/scoop/11698