ภาพบันทึกเหตุการณ์บรรยากาศกรุงเทพฯ วันที่ 13  เม.ย. 2563 ท่ามกลางวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ทำให้ย่านการค้าและถนนทุกสายของกรุงเทพฯ เงียบสงัดและแทบร้างไร้ผู้คน