ผัก คือยาสามัญประจำบ้าน ปลูกผักสวนครัวเท่ากับปลูกสุขภาพดีๆ ให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัยโควิด-19 แจกเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว ฟรี! ให้กับผู้คนที่สนใจทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว แจกเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว ฟรี! ให้กับผู้คนที่สนใจโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เตรียมซองเปล่าขนาดไม่ต่ำกว่า 13x18 เซนติเมตร พร้อมติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเพื่อนๆ เอง

2.ส่งมาที่ ผศ. ฉันทนา วิชรัตน์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารปรับปรุงสภาพและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ (ที่อยู่) 151 ม.7 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงไหม่ 50210


เพื่อนๆ จะได้รับเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์พืชจำนวน 5 ชนิด ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 63


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเฟซบุ๊ค : ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคมแต่ละมาตราต่างกันอย่างไร? ได้รับการเยียวยาอะไรบ้างในช่วงโควิด-19

กทม.จับมือกับเพจหมอแล็บแพนด้า ตรวจโควิด-19 ถึงบ้าน

ครม.อนุมัติเพิ่มเงินเยียวยา 5000 บาทจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน