โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงข่าวเกี่ยวกับ 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโควิด-19 จะได้รับการตรวจฟรี มีดังต่อไปนี้1. กลุ่มที่มีประวัติการเดินทางมาจากทุกประเทศ มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่นไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจหนื่อย หรือหายใจลำบากและมีอุณหภูมิเกิน 37.3 องศา


2. กลุ่มผู้ป่วยในสถานพยาบาลที่มีอาการดังนี้

  • ผู้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ และมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ อยู่ในพื้นที่ติดโรค ประกอบอาชีพที่ติดต่อคนจำนวนมาก ไปในสถานที่ชุมชน เคยสัมผัสกับผู้ป่วย
  • ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

3. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ และมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา และมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย


4. กลุ่มผู้มีอาการป่วยเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ 3 รายขึ้นไป หรือ กลุ่มบุคคลทั่วไป

ในสถานที่เดียวกัน 5 รายขึ้นไป มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และตรวจไข้หวัดใหญ่ไม่เจอทุกสายพันธุ์


ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19


บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคมแต่ละมาตราต่างกันอย่างไร? ได้รับการเยียวยาอะไรบ้างในช่วงโควิด-19

กทม.จับมือกับเพจหมอแล็บแพนด้า ตรวจโควิด-19 ถึงบ้าน

ครม.อนุมัติเพิ่มเงินเยียวยา 5000 บาทจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน