สงกรานต์ปีนี้หลายคนอาจจะกำลังสงสัยว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ทางกระทรวงวัฒนธรรมเลยได้ออกแนวทางปฎิบัติในช่วงสงกรานต์ โดยเผย 4 ข้องดเว้นในช่วงสงกรานต์พร้อมกันนั้นยังได้แนะนำ 3 แนวทางปฏิบัติเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้สงกรานต์ปีนี้หลายคนอาจจะกำลังสงสัยว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ทางกระทรวงวัฒนธรรมเลยได้ออกแนวทางปฎิบัติในช่วงสงกรานต์ โดยเผย 4 ข้องดเว้นในช่วงสงกรานต์พร้อมกันนั้นยังได้แนะนำ 3 แนวทางปฏิบัติเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


สิ่งที่ควรงดเว้น

1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
3. งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
4. งดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเด็ดขาด


แนวทางที่ควรปฎิบัติเพื่อสืบสานเทศกาลสงกรานต์

1.สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
2. การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
3. การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์


ชมสกู๊ปอื่นๆ ที่น่าสนใจที่นี่

- กทม.จับมือกับเพจหมอแล็บแพนด้า ตรวจโควิด-19 ถึงบ้าน
https://www.chillpainai.com/scoop/11664

- ม.มหิดลเปิดคร์อสเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ ฟรี!
https://www.chillpainai.com/scoop/11655

- วิธีทำความสะอาดธนบัตร- เหรียญ ป้องกันโควิด

https://www.chillpainai.com/scoop/11653