ช่วงนี้ได้ยินข่าวเรื่องการเยียวยาให้กับผู้ประกันตนในหลายๆ มาตรา ทั้งมาตรา 33,39,40 บางทีก็แอบงงว่าแต่ละมาตราต่างกันอย่างไร แล้วจะได้รับการเยียวยาอะไรบ้างในช่วงการระบาดโควิด-19 ไปดูกัน!



  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้าง คนที่ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในบริษัท หรือพนักงานเอกชน

  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ คนที่ออกจากงานเดิม มาทำธุรกิจส่วนตัว แต่ยังสมัครใจที่ยังอยากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ คนที่ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ หรือเป็นลูกจ้างชั่วคราว เช่น ฟรีแลนซ์ คนขับรถ พ่อค้าแม่ค้า รับจ้างทั่วไป ศิลปิน ติวเตอร์ เทรนเนอร์ เป็นต้น

การเยียวยาให้กับผู้ประกันตนในมาตราต่างๆ ในช่วงการระบาดโควิด-19

  • สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39,40 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ถูกให้ออกจากงาน ถูกสั่งพักงาน รายได้ลดลง สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ผ่านเว็บไซต์www.เราไม่ทิ้งกัน.comซึ่งล่าสุด (7 เม..63) ครม.อนุมัติวงเงิน ขยายการจ่ายเงิน 5,000 บาท จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน


  • สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33,39 มีมาตรการลดเบี้ยประกันสังคม ขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม 


  • สำหรับผู้ประกันมาตรา 33 ที่จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน เพราะมีประวัติสัมผัส ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ประกันตนที่ทำงานในบริษัทที่รัฐสั่งให้หยุดทำงานเพื่อควบคุมการระบาด สามารถลงทะเบียนขอรับเงินกรณีว่างงานได้ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน โดยเข้าไปยื่นคำร้องกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยที่ https://www.sso.go.th(ต้องมีนายจ้างรับรองวันหยุดงาน)


ในและกรณีว่างงาน ทั้งที่ลาออกเองหรือหรือถูกเลิกจ้าง สามารถขอรับเงินชดเชยว่างงานได้เช่นกัน โดยผู้ที่ลาออกเอง รับเงินชดเชยร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน หรือถูกเลิกจ้าง รับเงินร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน ซึ่งผู้ที่ตกงานทั้ง 2 กรณีนี้จะต้องเข้าไปลงทะบียนว่างงานก่อนที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน ที่empui.doe.go.th

แล้วค่อยยื่นคำร้องรับเงินชดเชยกรณีว่างงานได้ที่ https://www.sso.go.th 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วนประกันสังคม 1506 


ม.มหิดลเปิดคร์อสเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ ฟรี! :https://www.chillpainai.com/scoop/11655

เงินเข้าแล้ว! 5,000 บาทวันนี้วันแรก ใครยังไม่ได้มาลองเช็กสถานะที่นี่ :https://www.chillpainai.com/scoop/11658