หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน หากจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือรัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน และให้รับได้ไม่เกิน 90 วัน ลงทะเบียนได้ทาง www.sso.go.th ซึ่งจำเป็นต้องให้นายจ้างรับรองการหยุดงานดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้ประกันตนยื่นขอรับสิทธิเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดนายจ้างรับรองการหยุดงาน จึงขอให้นายจ้างในกลุ่มดังกล่าว เร่งยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง บนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เพียงแค่ระบุวันที่หยุดงาน และวันที่ครบกำหนด เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ถึงมือผู้ประกันตนโดยเร็ว

สอนทำอาหารฟรี! โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา : https://www.chillpainai.com/scoop/11640
เช็กด่วน! 10 จังหวัด ล็อกดาวน์ ห้ามเดินทางเข้าออก : https://www.chillpainai.com/scoop/11646