ช่วงสถานการณ์ที่โคโรนาไวรัส หรือ Covid-19 กำลังระบาดจนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลกแบบนี้ คนทำงานหลายสาขาอาชีพและผู้ประกอบการธุรกิจหลายอย่างต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า ยิ่งถ้าใครมีภาระต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ส่งค่างวดทุกเดือน บอกเลยว่างานนี้มีปาดเหงื่อ แต่ในวิกฤตก็ยังมีทางออก เมื่อหลายสถาบันการเงินที่ทำธุรกิจไฟแนนซ์สินเชื่อรถ รวมไปถึงลีสซิ่งค่ายรถยนต์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือให้ลูกค้าพักชำระค่างวดได้ จะมีที่ไหนบ้าง...ไปดูกันเลย!  สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 • รถจักรยานยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน
 • รถยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน สำหรับรถยนต์
 • ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด

เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ

 • โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี

สอบถามรายละเอียด  กรุงศรี ออโต้ โทร 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5

หรือ ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่  https://bit.ly/33Gb8s8


ธนาคารทิสโก้

ธนาคารทิสโก้มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ดังนี้

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

 • เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
 • หรือพักชำระเงินต้น 6 เดือน (ตามความประสงค์ของลูกค้า)

สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire purchase) รถทุกประเภท : วงเงินไม่เกิน 250,000 บา

 • พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถ ที่ประสงค์ขอรับมาตรการ ให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มใบคำขอได้ที่>> https://bit.ly/3bCubXd

ตรวจสอบสถานะ >> https://bit.ly/2UMu2K0
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE @tisco >> https://lin.ee/masnUdD
TEL : 02 633 6000 หรือ 02 080 6000

ดูรายละเอียดได้ที่>>https://www.tisco.co.th/th/fi-support.html?fbclid=IwAR3D_vaQNAPUSitsOG7xDqZXSmXN5AjVpFSn8IkCPvtUrBTQOti5BdpyHKY


สินเชื่อรถยนต์ KLeasing บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย

"โครงการช่วยเหลือลูกค้าลีสซิ่งกสิกรไทย (KLeasing) ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 (COVID-19)"

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

*เงื่อนไข*

1. ลูกค้าสินเชื่อรถของบจก.ลีสซิ่งกสิกรไทยสามารถรับสิทธิในมาตรการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และสิ้นสุดการแสดงความประสงค์ขอเข้าโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2. สำหรับลูกค้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะต่างๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น สงครามการค้า (trade war), ภัยแล้ง, การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

3. เงื่อนไขและการพิจารณาเป็นไปตามข้อกำหนดของบจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย

ยื่นคำขอลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมโครงการได้ที่>>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZszq-9Nr-8LCeUwy2gjoFx3b192cSXSCu9vDpEGqDydY0Ww/viewform

หมายเหตุ: หากลงทะเบียนออนไลน์แล้ว จะมี SMS แจ้งกลับเพื่อนำส่งเอกสารต่อไป

ภายใน 14 วันทำการ จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งผลการขอเข้าร่วมมาตรการ พร้อมนัดเซ็นสัญญาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

KLeasing Call Center: 02-696-9999 เวลา 8.30-17.00 น. จันทร์-ศุกร์

อีเมล: klcontactcenter@kasikornleasing.com

https://www.kasikornleasing.com/th/promotion/pages/announcement_covid-19.aspx


สินเชื่อรถยนต์ ธนาคารไทยพาณิชย์

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อรถยนต์ (วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท)*

 • เลื่อนชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

สินเชื่อรถยนต์: พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>https://www.scb.co.th/th/about-us/news/mar-2563/nws-ssme-loan-support.html

โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่

 • SCB Call Center โทร. 0 2777 7777 กด 4 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2563


ธนาคารธนชาต

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE

 • พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด* เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้

*เงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้ากรณีวงเงินเช่าซื้อไม่เกิน 250,000 บาท หรือ
 • กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ไวรัสโคโรน่า), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ ที่ชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด
 • มีสถานะเป็นลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง
 • การขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด โดยให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)
 • ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563


สินเชื่อเล่มแลกเงิน

 • เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่>> https://www.surveymonkey.com/r/Tanglak

หรือติดต่อ สาขาธนาคารทั่วประเทศ, Call Center โทร. 1770 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>> https://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/newsletter/drive-covid19.html?utm_source=qr&utm_medium=tentcard&utm_term=drive+covid+19&utm_content=qr0319&utm_campaign=drivecovid2020


บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยให้ลูกหนี้ลงทะเบียนยื่นขอพักชำระหนี้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด กรณี COVID-19

วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท

 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

วงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท

 • พักชำระหนี้ 3 - 6 เดือน
 • หรือปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด

**เงื่อนไข

 • ขอสงวนสิทธิพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นรายกรณี และเฉพาะลูกค้าในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มขนส่ง กลุ่มสายการบิน กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ภัตตาคาร และร้านอาหาร

ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมโครงการได้ที่>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyfXZxvD74wmv159hTXnacTIti-zgO1nL6OX14-ldZf9NgVQ/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Call Center โทร. 0 2876 7200 กด 1 และ 0 2626 8100


CIMB THAI AUTO
ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด เครือธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) มีมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ดังนี้

สินเชื่อรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

 • พักชำระค่างวด 3 เดือน
 • วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท ไม่มีผู้ค้ำประกัน : กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cimbthaiauto.com // ติดต่อ 02-6846500 กด 1 เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ // ไม่ต้องใช้เอกสาร
 • วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท มีผู้ค้ำประกัน : กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cimbthaiauto.com // ติดต่อ 02-6846500 กด 1 เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ // Download เอกสารจากเว็บไซต์ และผู้ค้ำประกันกรอกข้อมูลในเอกสารหนังสือให้ความยินยอม // เอกสารที่ต้องใช้ (1) หนังสือยินยอมผู้ค้ำประกันลงนาม (2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน จัดส่งทางไปรษณีย์
 • วงเงินเกิน 250,000 บาท มี และ ไม่มี ผู้ค้ำประกัน : กรอกและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดังนี้ (1) คำขอความช่วยเหลือในการผ่อนระยะเวลาชำระสินเชื่อฯ (2) บันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเช่าซื้อ (3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่>> https://www.cimbthaiauto.com/covid-19-form.php


ลูกค้าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ของบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด บริษัทในเครือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือตามรายละเอียดดังนี้

พักชำระค่างวด 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่มียอดกู้ไม่เกิน 35,000 บาท

 • ลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน WL SOM ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • มียอดค้างชำระเกินไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการ
 • กรณีลูกค้าใหม่ ต้องมีการผ่อนชำระค่างวดแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด
 • อนุมัติภายใน 1 วันทำการ และแจ้งผลการอนุมัติผ่าน SMS

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WL SOM => คลิกที่นี่ http://bit.ly/2kQWIRH

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

•ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ โทร.02-180-5555, 02-6846500 กด 1 หรือ www.cimbthaiauto.com

•ลูกค้าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ โทร.02-675-6300 หรือ https://www.worldlease.co.th/ReliefProgram.html


ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคินมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ดังนี้

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน โดยไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้และไม่ถือเป็นการค้างชำระ
 • ไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับชำระล่าช้า และรักษาประวัติเครดิตของลูกค้าให้มีสถานะเป็นบัญชีปกติในช่วงเวลาดังกล่าว
 • ลูกค้าชำระเพียงดอกเบี้ยตามอัตราที่สัญญาเช่าซื้อกำหนด ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อปกติ
 • เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้วให้สิทธิแก่ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบในการยืดเวลาการชำระดอกเบี้ยคงค้างที่เกิดขึ้นในระหว่างที่พักชำระหนี้ได้ถึงกำหนดเวลาส่งค่างวดสุดท้ายตามสัญญาเช่าซื้อ

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนผ่าน link นี้>> https://www.kiatnakin.co.th/th/covid-19-slm?slmcn=BCP_COVID

นอกจากนี้ หากลูกค้าไม่สะดวกให้ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ สามารถยื่นคำร้องผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตามเวลาทำการของธนาคาร


โตโยต้า ลีสซิ่ง

บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขยายโครงการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

 • ขอพักชําระหนี้ได้ไม่เกิน 90 วัน* สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2563
 • สามารถยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ คลิก>> https://bit.ly/3bkbWpq

*เงื่อนไข :

 • สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดี และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง (กรณีลูกค้าที่ค้างชำระเกิน 60 วัน จะต้องชำระค่างวดให้เหลือยอดคงค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)
 • บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชำระหนี้ โดยไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า (เครดิตบูโร)
 • การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>https://www.tlt.co.th/news_detail/poZLNK1AMR


ฮอนด้า ลีสซิ่ง

ทางด้านบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ดังต่อไปนี้

 • พักชำระค่างวดสูงสุด 3 เดือน
 • โดยไม่มีค่าปรับผิดนัดชำระ และโดยไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร)

*เงื่อนไข :

 • สำหรับลูกค้าที่ผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และค้างชำระไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่ลงทะเบียน

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดยลงทะเบียนยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่>> https://covid19.hondaleasing.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 เมษายน 2563 

    

ตรีเพชรอีซุซุลีสซิ่ง

บริษัท ตรีเพชรอีซุซุลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการช่วยเหลือลูกค้าอีซูซุลิสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้

 • เลื่อนระยะเวลาการชำระค่างวดออกไปสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • เงื่อนไข : มาตรการนี้สำหรับลูกค้าที่มีประวัติชำระค่างวดล่าช้าไม่เกิน 7 วัน และมีประวัติการผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • กรอกฟอร์มออนไลน์ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ https://bit.ly/2xHj9Bv

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาเลื่อนชำระค่างวด ลูกค้าสามารถส่งเอกสารประกอบการพิจารณาผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

อีเมล : ISUZU-LEASING-COVID@tripetch-isuzu.co.th

หรือ แฟกซ์ 02 966 2283


นิสสัน ลีสซิ่ง

ขณะที่บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เพิ่มช่องทางการลงทะเบียนแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณี COVID-19 และประสงค์ขอความช่วยเหลือการพักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือน โดยเปิดให้ลงทะเบียนทางแบบฟอร์มออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน 2563

**เงื่อนไข

 • ต้องเป็นผู้เช่าซื้อตามสัญญา
 • ผ่อนชำระค่างวดมาแล้ว 12 เดือน
 • เป็นลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระดีตามเงื่อนไขของบริษัทฯ (ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาต้องไม่ค้างชำระ 3 งวด)

ลงทะเบียนยื่นคําร้องขอพักชําระหนี้จากผลกระทบ COVID-19 คลิก>> https://www.nissanleasing.co.th/covid-19ดูสกู๊ปที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม :

รวมธนาคารประกาศพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด19>>https://www.chillpainai.com/scoop/11600