หลายๆ ธนาคารเริ่มมีมาตราการช่วยเหลือลูกค้า ที่มีรายได้ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการออกประกาศพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน มีธนาคารไหนออกประกาศมาแล้วบ้าง ลองมาเช็กดูกันค่ะธนาคารกรุงไทย

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ (MOR -0.25% เหลืออัตรา 6.62% ต่อปี) (MRR -0.125% เหลืออัตรา 6.745% ต่อปี)

ลูกค้าบุคคล

 • สำหรับลูกค้าทุกรายทั้งสินเชื่อบุคคล (เช่น Smart Money, อเนกประสงค์ 5 Plus ) และสินเชื่อบ้าน (วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้าน) พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน
 • ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบุคคล พักชำระเงินต้น สูงสุด12 เดือน

ลูกค้าธุรกิจ

 • ลูกค้าวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้าน สินเชื่อธุรกิจ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน
 • ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน ขยายเวลาชำระหนี้ P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน


ทั้งนี้ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีสถานะชำระปกติที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ และยื่นประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ : www.krungthai.com/covid19 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 63 โดยธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้า


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-111-1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ขอบคุณข้อมูลจาก : Krungthai Care

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า สินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู, สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์, สินเชื่อบุคคลแคชลิงค์, สินเชื่อพร็อพเพอร์ตีโลน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID -19 แบ่งเป็น 3 มาตราการดังนี้

 • พักชำระหนี้เงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน (สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาท)

 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

 • งดค่างวดการผ่อนชำระ

มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID -19

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 3% ต่อเดือน (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 - 31 ธ.ค. 65) สำหรับลูกคำทุกรายโดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องลงทะเบียน) 

 • สามารถขอเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบผ่อนชำระค่างวดเท่ากันทุกเดือน (ต้องลงทะเบียน)

มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID -19

 • พักชำระหนี้เงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน หรือลดค่างวดการผ่อนชำระ


ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน LINE Oficial Account ของธนาการ ซีไอเอ็มบี ไทย @cimbthai (มี@ด้วย) โปรดเตรียมรายละเอียดตามสัญญาสินเชื่อ และข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วน รอรับ SMS ตอบกลับจากธนาคาร ภายใน 5 วันทำการ และธนาคารอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THA Care Center 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.


ขอบคุณข้อมูลจาก : CIMB THAI Bank ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารยูโอบี

มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้านสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ดังนี้

 • สินเชื่อบัตรเครดิตยูโอบี บัตรกดเงินสดแคชพลัส พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี หรือเปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน สูงสุด 48 รอบบัญชี

 • สินเชื่อส่วนบุคคล i-Cash พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

 • สินเชื่อบ้าน พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี หรือพักชำระเงินต้นโดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 รอบบัญชี

 • สินเชื่อธุรกิจ SME (วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท) พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือพักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 รอบบัญชี หรือขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่อง สินเชื่อโครงการ Soft Loan อัตราดอกเบี้ย 2% เป็นระยะเวลา 2 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท


โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมได้ทาง www.UOB.co.th/covid19fap ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ UOB Call Centre 02-285-1555


ขอบคุณข้อมูลจาก : UOB

ธนาคารออมสิน

ประกาศพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือน โดยไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใดๆ สำหรับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ. วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะ ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และสินเชื่อ SMEs ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 63 หากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำระได้ปกติ


สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี 2563 ถึงปี 2564 จากเดิม 10% เหลือ 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ จากนั้นในปี 2565  ให้ชำระในอัตรา 8% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ และในปี 2566 อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ


หลังจากครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเยี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ (ถ้ามี) แล้วจึงผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม


ขอบคุณข้อมูลจาก : GSB Society


บทความที่เกี่ยวข้อง : ประกันสังคมชดเชยเงินช่วยผู้ว่างงาน จากCOVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง : แจกหน้ากากผ้าฟรี 10 ล้านชิ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง : รวมประกาศทั่วประเทศ งดออกนอกเคหะสถาน-ปิดร้านสะดวกซื้อ