ออมสิน ช่วยลูกค้าเงินกู้ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน ธนาคารฯ จัดให้ทันที เริ่ม 1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย. 63 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19ธนาคารออมสินพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือน โดยไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใดๆ หากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำระได้ปกติ เพื่อช่วยลูกค้าที่เผชิญภัยไวรัสโควิด-19 สำหรับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และสินเชื่อ SMEs ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 63 

สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี 2563 ถึงปี 2564 จากเดิม 10% เหลือ 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ จากนั้นในปี 2565  ให้ชำระในอัตรา 8% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ และในปี 2566 อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ

ทั้งนี้หลังจากครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเยี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ (ถ้ามี) แล้วจึงผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม แต่หากไม่สามารถชำระได้ สามารถใช้วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารฯ ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้าได้เลย ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย


ที่มา : ธนาคารออมสิน 


ชมสกู๊ปอื่นๆ ที่น่าสนใจที่นี่

รวมประกาศทั่วประเทศ งดออกนอกเคหะสถาน-ปิดร้านสะดวกซื้อ
https://www.chillpainai.com/scoop/11586


ตรวจโควิด 15 นาทีรู้ผล! ด้วย Chula COVID-19 Strip Test
https://www.chillpainai.com/scoop/11567


Q&A ไขข้อข้องใจ ใครรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ได้บ้าง?
https://www.chillpainai.com/scoop/11581