ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา (31 มี.ค. 63) เริ่มมีประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กำหนด และกำหนดเวลาเปิด-ปิด ร้านสะดวกซื้อ มีจังหวัดไหนบ้าง เช็กเลย! มีเวลาเปิด-ปิด Chillpainai รวบรวมประกาศจากจังหวัดต่างๆ มาไว้ให้ที่นี่แล้ว1. จังหวัดนนทบุรี งดออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. เริ่ม 31 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นผู้ขนส่งสินค้า หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป งดออกจากบ้าน งดการรวมกลุ่ม และขอความร่วมมือประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่อต้องออกจากบ้าน

2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน งดออกนอกเคหะสถานและห้ามเข้า-ออกเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. เว้นแต่ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น เริ่ม 1 - 14 เม.ย. 63 

3. จังหวัดสุรินทร์ ประกาศให้ร้านสะดวกซื้อที่เปิด 24 ชั่วโมง ปิดบริการเวลา 22.00 - 05.00 น. เริ่ม 1 เม.ย 63 เป็นต้นไป

4. จังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งให้ปิดร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่เวลา 23.00-05.00 น. และในช่วงเวลาเปิดให้เพิ่มมาตราการระยะห่างลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร และให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน เริ่ม 1 - 30 เม.ย. 63


5. จังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่ 23.00 - 05.00 น. ยกเว้นขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในเวลาดังกล่าว เริ่ม 1 เม.ย. 63 

6. จังหวัดภูเก็ต (เทศบาลเมืองป่าตอง) ขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองกักกันตนเองอยู่ในที่อยู่อาศัย พร้อมสนับสนุนด้านอาหารเพื่อการดำรงชีพ สั่งปิดโรงแรมทั้งจังหวัดยกเว้นที่เป็นรพ.สนาม ส่วนที่มีแขกพักอยู่ให้พักต่อจนกว่าจะแจ้งออกแต่ไม่ให้รับเพิ่ม มีผลตั้งแต่ 4 เม.ย.นี้

7. กรุงเทพมหานคร 

- ปิดร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าทุกประเภท ทั้งที่อยู่ในและนอกห้างฯ ตั้งแต่ 00.01 -05.00 น. 

- ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ยังคงขอความร่วมมือให้เปิดขายเฉพาะในรูปแบบซื้อกลับไปทานที่บ้าน เปิดได้ตั้งแต่เวลา 05.01 - 00.00 น. 

- ปิดสวนสาธารณะทุกแห่ง ทั้งที่อยู่ในความควบคุมของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งในหมู่บ้านและคอนโดมิเนียมต่างๆ เพื่อลดกิจกรรมที่มีการรวมคนและมีความใกล้ชิดกัน 

- เริ่ม 2 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

8. จังหวัดสงขลา ประกาศห้ามเข้าพื้นที่ชายหาด-สวนสาธาณะ 9 จุด ตั้งแต่เวลา 18.00-05.00น. เริ่มตั้งแต่ 1 - 30 เม.ย.63


10 ร้านชาบู Delivery ส่งถึงบ้านสั่งมาทานในช่วงกักตัว :https://www.chillpainai.com/scoop/11585

Q&A ไขข้อข้องใจ ใครรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ได้บ้าง?:https://www.chillpainai.com/scoop/11581