ไฟไหม้ป่าในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงวิกฤตหนัก ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมากถึง 212 จุด และป่าอนุรักษ์ 294 จุด และยังคงไหม้ลุกลามพื้นที่ใกล้เคียง ขยายเป็นบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน และยังติดอันดับต้นๆ เมืองที่อากาศแย่ของโลกอีกด้วย

เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันระดมกำลังเข้าดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ในบางพื้นที่สามารถควบคุมได้แล้ว แต่ยังมีบางจุดที่ประทุขี้นมาใหม่ อีกทั้งยังมีพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง เพราะส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนภูเขา และพื้นที่ลาดชัน

ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เจ้าหน้ายังขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการดับไฟป่า เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจนี้ได้ ด้วยการร่วมกันสมทบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ อาทิ ยาทาแก้แผลผุผอง น้ำสะอาด แว่นตาครอบนิรภัย ฯลฯ


  • ช่องทางการบริจาค


บทความแนะนำเพิ่มเติม 

พักชำระหนี้ : รวมมาตรการพักชำระหนี้

วิธีเก็บอาหารได้นานขึ้น : วิธีถนอมอาหารให้อยู่ได้นานขึ้นในช่วงกักตัว!