เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายๆ ภาคส่วนทั้งสถานที่ท่องเที่ยว, วนอุทยาน ก็ได้มีคำสั่งให้ปิดการท่องเที่ยว รวมถึงเกาะหลายๆ เกาะก็ได้ปิดไปแล้ว จนถึงคราวเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ได้มีคำสั่งให้ปิดแบบไม่มีกำหนดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลได้มีคำสั่งให้ปิดการท่องที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ และปิดสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งห้ามเรือขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องที่ยวเข้าเทียบท่าเกาะหลีเป๊ะหรือทำเลจอดเรือใกล้เกาะหลีเป๊ะ เนื่องจากเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 63 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ

ขอบคุณรูปภาพจากเพจ : ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ที่มา : ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ปิดเกาะล้าน : ปิดเกาะล้าน 14 วัน งดเดินเรือโดยสารและนำเที่ยว

งดขายตั๋ว บขส. : บขส. งดขายตั๋ว! สำหรับเดินทาง 26 มี.ค. - 30 เม.ย.นี้ หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

รวมประกาศขนส่งสาธารณะปรับเวลา : ดูไว้ก่อน! รวมประกาศขนส่งสาธารณะ ปรับเวลา-ปิดบริการชั่วคราว