จากสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ภาครัฐจึงประกาศปิดพื้นที่เสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ร้านค้าต่างๆ ฯลฯ ทำให้ประชาขนได้รับผลกระทบด้านรายได้อย่างกะทันหัน  ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงร่วมมือกับสถาบันการเงิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ เพื่อเยียวยาด้านการเงิน ลดภาระค่าใช้จ่าย ชิลไปไหนเลยรวบรวมข้อมูลการพักชำระหนี้ของธนาคารต่างๆ  มาฝากค่ะ  ใครผ่อนบ้าน ผ่อนรถอยู่ ตามไปเช็คเลย 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย 

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน 

สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล 

 • สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล :  6 เดือน

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 •  พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0-2777-7777 


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบุคคล 

 • พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

สินเชื่อซื้อรถยนต์ 

 • พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน 

 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 1333

 ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบุคคล 

 • ระยะเวลาการชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

 •  ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 40 % ไม่เกิน 24 เดือน

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะหนึ่ง

 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ 

สินเชื่อบัตรเครดิต 

 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50

 •  ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10

 •  ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระ

 • ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี 

สอบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1333 หรือ  0-2-645-5555


ธนาคารกสิกร

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน 

สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อบัตรเครดิต 

 • ผ่อนชำระดอกเบี้ย ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0-28888-8888


ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อรถยนต์ 

 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราว

 • ลดภาระการผ่อนชำระ

 • ขยายเวลาการชำระหนี้

 • ลดค่าธรรมเนียม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร :0-2080-6000 หรือ  0-2633-6000


ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 

ลูกค้า SME

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน 
 • ขยายเวลาชำระหนี้ P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0- 2111- 1111


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สินเชื่อบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือน

 • ยกเว้นค่าชดเชย ค่าผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้น

 • ขยายเวลาสินเชื่อออกไปตามระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0-2165-5555


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ลูกค้า SMEs

 •  พักชำระหนี้เงินต้นนานสูงสุด 12 เดือน

 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ และขยายระยะเวลาค้ำประกันสำหรับลูกค้าหนี้ที่มี บสย. ออกไป 5 ปี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • เติมทุนดอกเบี้ยถูกเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้ลูกค้ามีเงินทุนไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ นิติบุคคล 3% ใน 3 ปีแรก วงเงิน 1 ล้านบาทต่อราย และบุคคลธรรมดา 5% ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 5 แสนบาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 1357


ธนาคารธนชาต

สินเชื่อรถยนต์ 

 • สินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถแลกเงิน : พักชำระสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip payment)  และ / หรือ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด*

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบุคคล

 •  พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*

 • บัตรกดเงินสด Flash ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

สินเชื้อบัตรเครติด

 •  ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร :  1170 


ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อบ้าน 

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสดไม่เกิน 12 เดือน 

 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้ เช่น ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายงวด ขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ เป็นต้น 

สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล

 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ

 • ผ่อนผันจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร :  0 -2285 -1555


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์จเตอร์ด (ไทย)

 สำหรับลูกค้าองค์กรระดับใหญ่จะพิจารณามาตรการ การช่วยเหลือตามระดับผลกระทบรายกรณี 

 • พักผ่อนชำระหนี้เงินต้น และ/ หรือ ปรับลดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร :  0 -2724 -4000


ธนาคารทหารไทย

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ 

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป 

สินเชื่อบุคคล

 • พักชำระหนี้ (เงินต้น  ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ 

 • ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือ จนกว่าจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน

 • บัตรกดเงินสด : ยกเว้นการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ามาชำระหนี้ตามปกติ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 1588


ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

สินเชื้อบัตรเครดิต

 • ผ่อนปรนอัตราการชำระขั้นต่ำ 

ลูกค้าธุรกิจ และสินเชื่อบุคคล 

 •  ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 

หมายเหตุ ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเป็นรายกรณี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร :  0 - 2629 -5588


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 ลูกหนี้ธุรกิจ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลงหลังหมดช่วงปลอดเงินต้น

 • สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

 • ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สุงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

หมายเหตุ ช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายๆ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 1327  หรือ 0 -2359 -0000


ธนาคารไทยเครดิต

ลูกหนี้ไมโคร / นาโนไฟแนนซ์ / ไมโคร SMEs / บุคคลทุกผลิตภัณฑ์

 • พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน จากนั้นขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 24 เดือน 

 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 24 เดือน (สามารถลดชำระค่างวด หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือเงินต้นได้)

 • ลดค่าธรรมเนียมตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ที่กรมที่ดินเหลือ 0.01%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0 -2697 -5454


ธนาคารออมสิน

 สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อ SMEs และสินเชื่อธุรกิจ

 • พักเงินต้น 2 ปี 

 • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50% - 100 %

 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี 

 • คืน  Cash back 20%  ของดอกเบี้ยที่ชำระ จ่ายทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 1115


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อบ้าน 

 • ผ่อนปรนการผ่อนชำระงวดชั่วคราว

 • ลดภาระการผ่อนชำระ

 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-626-7777


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สินเชื่อบุคคล 

 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้

 • ลดอัตราดอกเบี้ย

 • ปลอดชำระต้นเงินใน 3 ปีแรก

 • เติมสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ และการดำเนินธุรกิจ อัตรดอกเบี้ยผ่อนปรน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0 -2555 -0555


ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 ให้ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย 3 กรณี 

 • กรณีอยู่ระหว่างใช้อัตราดกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

 • กรณีพ้นระยะการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

           -กลุ่มลูกค้ารายย่อย/ สวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

           -กลุ่มลูกค้าแฟลต ใช้อัตราดอกเบี้ยMRR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

 • ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0 -2645 -9000

__________

*ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : มาตรการพักชำระหนี้จากธนาคารต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากธนาคารอีกครั้ง


บทความแนะนำเพิ่มเติม

ประกันไวรัส : ประกันโควิด-19 ทำแบบไหนดี? คุ้มครองอะไรบ้าง?

วิธีเก็บอาหารได้นานขึ้น : วิธีถนอมอาหารให้อยู่ได้นานขึ้นในช่วงกักตัว!

เช็กสิทธิ์รักษาป่วยโควิด : ป่วย โควิด-19 ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรได้บ้าง? เช็คด่วน!