หลังมีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้ให้บริการขนส่งมวลชนมีการปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ รวมถึงปิดบริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิดให้บริการชั่วคราว

1. รถโดยสารบขส.เส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ ไทย-ลาว และ ไทย-กัมพูชา

ตามกำหนดมาตรการเข้าเมืองของรัฐบาลลาวและกัมพูชา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้หยุดการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ รวม 15 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางเดินรถไทย - ลาว 13 เส้นทาง

1. หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์

2. อุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์

3. อุบลราชธานี - ปากเซ

4. มุกดาหาร - สะหวันนะเขต

5. ขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์

6. กรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน์

7. นครพนม - ท่าแขก

8. เชียงใหม่ - หลวงพระบาง

9. อุดรธานี - หนองคาย - วังเวียง

10. กรุงเทพฯ - ปากเซ

11. เชียงราย - เชียงของ - บ่อแก้ว

12. จังหวัดเลย - แขวงไชยะบุรี - หลวงพระบาง

13. จังหวัดน่าน - หลวงพระบาง


เส้นทางเดินรถไทย - กัมพูชา 2 เส้นทาง 

14. กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ

15. กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ

เปิดให้บริการตามปกติ แต่ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ 

  1. เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับเวลาการเดินเรือ ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2563 แต่จะยังให้บริการตามปกติเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ และหยุดให้บริการวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะมีประกาศตารางเดินเรือให้ทราบอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2563

ที่มา: Chao Phraya Express Boat - เรือด่วนเจ้าพระยา


2. เรือด่วนแสนแสบ

กลุ่มผู้โดยสารเรือ คลองแสนแสบ ยกเลิกประกาศหยุดให้บริการเดินเรือชั่วคราว (26 มี.ค.63 เวลา 15:15 น.) และจะกลับมาให้บริการตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

ที่มา: กลุ่มผู้โดยสารเรือ คลองแสนแสบ


ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน: https://www.chillpainai.com/scoop/11527

มาตราการเยียวยาประชาชน: https://www.chillpainai.com/scoop/11527

เช็กสิทธิ์รักษาป่วยโควิด: https://www.chillpainai.com/scoop/11527