รฟม.แจ้งปิดสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์ราชการนนทบุรี เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หลังพบพนักงานติดโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี จะระงับการรับ-ส่งผู้โดยสาร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขณะที่สถานีอื่นยังให้การบริการปกติ 


ที่มา : MRT Bangkok Metro

ดูข้อกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน:https://www.chillpainai.com/scoop/11527

มาตราการเยียวยาประชาชน:https://www.chillpainai.com/scoop/11527

เช็กสิทธิ์รักษาป่วยโควิด:https://www.chillpainai.com/scoop/11527