เปิดขั้นตอนขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน ตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถตรวจสอบสิทธิ์และรับเงินคืนอย่างง่ายๆ ดังนี้
นโยบายการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก (25 มีนาคม 63) โดยลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน ทางการไฟฟ้าทั้ง 2 ที่จะเริ่มจ่ายเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 63 เป็นต้นไป


การไฟฟ้านครหลวง สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ ลงทะเบียนผ่าน App MEA Smart Life หรือเว็บไซต์ : https://measy.mea.or.th/refund2020/main.jsf

1.เลือกบุคคลธรรมดา

2.กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

3.เลือกยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูล และกรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อ

4.เลือกช่องทางการรับเงิน และกดลงทะเบียน

5.ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับพื้นที่ทุกจังหวัดของไทย ยกเว้น 3 จังหวัดข้างต้น ลงทะเบียนผ่าน App PEA Smart Plus หรือเว็บไซต์ : https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/

1.เลือกบุคคลธรรมดา

2.กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก, หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

3.กรอกข้อมูลรายละเอียดตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

4.กรอกเบอร์โทรศัพท์ และเลือกช่องทางการรับเงิน

5.กรอกเลขพร้อมเพย์ กดยืนยัน


เน้นย้ำว่าไม่ต้องรีบลงทะเบียนให้เสร็จภายวันที่ 25 มีนาคม วันเดียว สามารถลงทะเบียนวันไหนก็ได้ไม่กำหนดสิ้นสุด สามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง


การไฟฟ้าจะจ่ายเงินประกันการใช้ไฟให้แก่เจ้าของเงินประกันเท่านั้น ยกเว้นเจ้าของเงินประกันจะโอนสิทธ์นั้นให้แก่ผู้อื่น


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ : การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129


บทความที่เกี่ยวข้อง : ประกันการใช้ไฟฟ้าคืออะไร ต้องทำยังไงถึงได้คืน?