กรมการขนส่งทางราง ประกาศว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (25 มีนาคม) เป็นต้นไป จะเริ่มบังคับใช้ประกาศเรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำหนดให้หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งสาธารณะทางรางทุกระบบดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารดังนี้1. ให้แจ้งผู้โดยสาร รถไฟ/รถไฟฟ้า จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการทั้งภายในสถานีและภายในขบวนรถ

2. ให้ผู้บริการใช้มาตราการเว้นระยะห่างจากบุคคลอย่างน้อย 2 เมตรเพื่อรับบริการตามความเหมาะสม

3. ให้ผู้บริการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันสำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการภายในสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า ที่ต้องพบเจอคนจำนวนมาก

4. ให้ผู้บริการจัดให้มีจุดบริการหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

5.  ให้ผู้บริการดำเนินการเพิ่มจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการทุกสถานี หากตรวจพบผู้โดยสารมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเชลเชียส หรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรอง ขอให้ผู้บริการ ดำเนินการสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ พร้อมดำเนินการติดต่อหน่วยสาธารณสุขดำเนินการทำขั้นตอนต่อไป


เช็กสิทธิ์รักษาป่วยโควิด : ป่วย โควิด-19 ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรได้บ้าง? เช็คด่วน!

แบบประเมินความเสี่ยงติดโควิด : ใครป่วย! ลองทำแบบประเมินความเสี่ยงติด โควิด-19 ด้วยตัวเองก่อนไปโรงพยาบาล