นี่ฉันติดโควิด-19 หรือยัง? เชื่อว่าเป็นคำถามที่อยู่ใจในใครหลายๆ คนในช่วงนี้ เพราะสถานการณ์การระบาดช่วงนี้ทำให้เริ่มกังวลว่า ตัวเองจะติดไวรัสโควิด-19 หรือไม่ หรืออาจจะเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีอาการเข้าข่ายหรือไม่ ต้องใช้เกณฑ์อะไร?ทางกระทรวงสาธารณะสุขและโรงพยาบาล ได้ร่วมกันจัดทำ แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 

1.โรงพยาบาลราชวิถี ผ่านเว็บไซต์ : http://rajavithi.emergencymed.net/test/th_index.phpแบบประเมินความเสี่ยงติด โควิด-19


2.คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ผ่านเว็บไซต์ : https://cmsdm.net/Self-Screening/

แบบประเมินความเสี่ยงติด โควิด-19


โดยแบบประเมินจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัย และลดการมาที่โรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น เพราะอาจทำให้เสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแนะนำว่า ผู้ทำแบบประเมินต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการประเมิน


ถ้าหากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ต้องทำยังไง?

1.ไม่ควรไปโรงพยาบาลเองเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

2.โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อนำสู่ระบบการตรวจรักษาที่เหมาะสมต่อไป


ในการเข้ารักษาอาการป่วยติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เสี่ยงสามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรได้บ้าง? ดูได้ที่นี่ : ป่วย โควิด-19 ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรได้บ้าง? เช็คด่วน!


รวมถึงตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณะสุข ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่ชุมชนที่ไม่จำเป็น และผู้ที่มีอาการป่วยให้กักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการป้องกัน แม้อาการจะไม่เข้าเกณฑ์ก็ตาม เตรียมรับมือสู้โควิดเมื่อต้องกักตัวอยู่บ้าน : เตรียมรับมือสู้ไวรัสโควิด-19 หากประเทศไทยต้องปิดเมืองต้องกักตัวอยู่บ้าน