ปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก


- - Important Notice - -

All National Parks and Forest Parks in Thailand are
Closed from 25 March 2020

(Closure has been implemented to reduce the spread of COVID-19)

————
กรณี การขอคืนเงิน/ขอเลื่อนการจองที่พัก
หากนักท่องเที่ยวทำการจองในเว็บไซต์
สามารถขอคืนเงิน/ขอเลื่อน ภายในเว็บไซต์ได้เลย
โดยให้แนบหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจน และ หน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อตรงการผู้จอง

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อที่ฝ่ายที่พักและบริการ
โทร 025610777 ต่อ 1719
หรือ 025620760

ที่มา Facebook สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand