สำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต้องรีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน การลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกรณีลาออก หรือถูกเลิกจ้างมีขั้นตอนดังต่อไปนี้1.เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/auth/index เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน

2.กดดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันกรณีว่างงาน แล้วขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน โดยเลือกเมนูขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (ด้านซ้ายของหน้าจอ)


3.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วเลือกที่ “ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”

4.ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / สำนักงานประกันสังคม และสาขาที่เราสะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับเอกสารที่ต้องยื่น ณ. สำนักงานประกันสังคม มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน (ยกเว้นออมสิน/ธกส./UOB/Land&House)


ผู้ประกันตนต้องเข้าไปรายงานในเว็บไซต์ตามวันเวลาที่กำหนด โดยค่าชดเชยรายได้จะถูกโอนเข้าบัญชีหลังรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว


อย่าลืมใช้สิทธิที่เราควรจะได้รับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียสิทธิแล้วยังสามารถช่วยเยียวยาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


ขอบคุณข้อมูลจากเพจ : ไทยคู่ฟ้า


วิธีรับมือไวรัสโควิด : เตรียมรับมือสู้ไวรัสโควิด-19 หากประเทศไทยต้องปิดเมือง!

ประกันไวรัส : ประกันโควิด-19 ทำแบบไหนดี? คุ้มครองอะไรบ้าง?

ของติดบ้านที่ต้องมี : 10 สิ่งของกิน-ของใช้ที่ต้องมีติดบ้านในสภาวะฉุกเฉิน

ติดตามสถานการณ์ไวรัส : เจ้าแรกของไทย! แผนที่ ‘Covidtracker’ เว็บไซต์ติดตามผู้ติดเชื้อ COVID-19

แหล่งแพร่เชื้อที่ควรเลี่ยง : 10 แหล่งแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ควรหลีกเลี่ยง