สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ถึงแม้ยังยังอยู่ในการแพร่ระบาดระยะที่ 2 แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณะสุขหลายคนได้มีการคาดการว่า ประเทศไทย จะเข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3 อย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเราควรเตรียมรับมือสู้ไวรัสโควิด-19 หากประเทศไทยต้องปิดเมือง! ชิลไปไหนได้รวบรวมคำแนะนำในกรณีที่หากประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่ 3 และจะต้องมีการปิดเมืองเกิดขึ้น ทำให้ต้องกักตัวอยู่บ้าน จะได้รู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและรับมือกับสถานการณ์


1.อยู่บ้าน แยกห้องนอน เปิดหน้าต่างให้ถ่ายเท ไม่ออกไปในชุมชนหรือพื้นที่สาธารณะ


2.งดเข้าร่วมกิจกรรมการรวมตัวกันของผู้คน เช่น คอนเสิร์ต งานกีฬา พิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี


3.ถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ หากจำเป็นต้องใช้ ควรสวมหน้ากากอนามัย, ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% ขึ้นไป


4.รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น กินร้อน ช้อนจานชามของใครของมัน


5.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนตักอาหาร


6.หากมีอาการไอให้สวมหน้ากากอนามัย หากไม่มีหน้ากากอนามัยให้ใช้กระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกทุกครั้ง โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชู่ลงในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง หรือใช้แขนเสื้อปิดปากและจมูก พร้อมทำความมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่ทันที


7.เว้นระยะห่าง หรืออยู่ห่างจากคนในบ้านประมาณ 1-2 เมตร หรืออย่างน้อยที่สุดประมาณหนึ่งช่วงแขน


8.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ


9.สมาชิกทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ


10.ห้ามอยู่ใกล้เด็กรวมถึงไม่ควรเข้าไปกอดเด็กๆ เพราะอาจจะเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อโรคไปสู้ตัวเด็กได้


11.ควรทำความสะอาดห้องรับแขก ห้องน้ำ หรือห้องที่คนในบ้านมีการใช้บ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ พื้น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ เป็นต้น


12.เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของสมาชิกภายในบ้าน หากมีอาหารป่วยเข้าข่ายอาการโควิด-19 โทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 1442


ขอบคุณที่มา : http://www.sikarin.com


ประกันไวรัส : ประกันโควิด-19 ทำแบบไหนดี? คุ้มครองอะไรบ้าง?

ของติดบ้านที่ต้องมี : 10 สิ่งของกิน-ของใช้ที่ต้องมีติดบ้านในสภาวะฉุกเฉิน

ติดตามสถานการณ์ไวรัส : เจ้าแรกของไทย! แผนที่ ‘Covidtracker’ เว็บไซต์ติดตามผู้ติดเชื้อ COVID-19

แหล่งแพร่เชื้อที่ควรเลี่ยง : 10 แหล่งแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ควรหลีกเลี่ยง