รีบหน่อยก็ดีนะ! ถ้าใครกำลังสนใจทำประกันโควิด-19 เพราะตอนนี้บริษัทประกันบ้างเจ้าปิดรับทำหรือเปลี่ยนเงื่อนไขไปแล้วก็มี Chillpainai เลยถือโอกาสนี้มาแนะนำประกันโควิด-19 ที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะมาก ว่ามีแบบไหนบ้าง? คุ้มครองอย่างไร? ดูได้ที่นี่เลย...ประกันโควิด-19 มีแบบไหนบ้าง?

ประกันโควิด-19 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

 • แบบที่ 1เจอปุ๊บ จ่ายปั๊บ สำหรับคนที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว สามารถเลือกซื้อประกันที่จะเพิ่มความคุ้มครองโรคโควิด-19 เข้าไป อาจซื้อกับบริษัทประกันสุขภาพเดิมด้วยการจ่ายเบี้ยประกันเพิ่ม หรือซื้อกับบริษัทประกันเจ้าใหม่เลยก็ได้ ความคุ้มครอง สำหรับแบบที่ 1 เป็นความคุ้มครองแบบ “เจอปุ๊บ จ่ายปั๊บ” รวมค่าชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล โคม่า หรือเสียชีวิต

 

 • แบบที่ 2จ่ายค่ารักษา สำหรับคนที่ไม่เคยมีประกันสุขภาพมาก่อน ความคุ้มครองจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล จ่ายเพิ่มหากโคม่า หรือเสียชีวิต

 

ประกันโควิด-19 แบบไหรเหมาะกับเรามากที่สุด? 

สำหรับคนที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว เหมาะที่จะซื้อประกันแบบที่ 1 หรือแบบ “เจอปุ๊บ จ่ายปั๊บ” เบี้ยประกันมีให้เลือกตั้งแต่ 99 บาท ได้แก่ กรุงเทพประกันภัย, สินทรัพย์ประกันภัย (แผนที่ 1) 


ตัวอย่างประกันโควิด-19 แบบ  “เจอปุ๊บ จ่ายปั๊บ”

 • วิริยะ ประกันภัย เจอจ่ายจบ เริ่ม 299 บาท เจอปุ๊บ จ่าย 30,000 บาท หากโคม่าหรือเสียชีวิตจ่าย 100,000 บาท

 • เมืองไทยประกันภัย เบี้ยประกัน 600 บาท เจอปุ๊บ จ่าย 30,000 บาท หากโคม่าหรือเสียชีวิตจ่าย 1,500,000 บาทสำหรับคนที่ไม่เคยมีประกันสุขภาพมาก่อน เหมาะที่จะซื้อประกันในแบบที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และจ่ายเมื่อโคม่าหรือเสียชีวิต เบี้ยประกันมีตั้งแต่ 150 - 999 บาท 

 

ตัวอย่างประกันโควิด-19 แบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

 • ทิพยประกันภัย เบี้ยประกัน 450 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท โคม่าหรือเสียชีวิตจ่าย 300,000 บาท

 • เมืองไทยประกันภัย เบี้ยประกัน 1,200 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท โคม่าหรือเสียชีวิตจ่าย 2,000,000 บาท


นอกจากประกันโควิด-19 ทั้งสองประเภทนี้แล้ว ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่มักจะพ่วงมากับเครือข่ายมือถือ ธนาคาร หรือบริษัทประกันภัยต่างๆ ที่เราเป็นลูกค้าอยู่แล้ว เช่น ลูกค้า Kplus, True, UOB เมืองไทยประกันชีวิต และ AIA ซึ่งส่วนมากจะสมัครฟรี แต่คุ้มครองแค่ในกรณีที่โคม่า เสียชีวิต และค่าชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาลเท่านั้น


ก่อนทำประกัน มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

ประกันโควิด-19 ในแต่ละบริษัทจะมีเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครที่แตกต่างกัน เช่น ตอนซื้อประกันต้องอยู่ที่ประเทศไทย ไม่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ส่วนเรื่องระยะเวลาในการคุ้มครอง บางเจ้าจะคุ้มครองหลังจากทำประกัน 14 วัน บางเจ้าจะคุ้มครองทันทีที่ซื้อ 


ซื้อแบบไหนคุ้มกว่า เจอปุ๊บจ่ายปั๊บ VS คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

จากประกาศของทางรัฐฯ ถ้าประชาชนตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้ว รัฐจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาในโรงพยาบาลที่รัฐกำหนดเท่านั้น ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว การทำประกันโควิด-19 แบบ "เจอปุ๊บจ่ายปั้บ" ก็จะต้องคุ้มค่ามากกว่า เพราะเราไม่จำเป็นต้องกังวลใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว


ส่วนคนที่กังวลใจว่าตัวเองจะติดเชื้อหรือเปล่า ให้สำรวจตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีอาการเข้าข่าย คือ

 • มีไข้ 37 องศา 

 • ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก 

 • เดินทางไปหรือมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาด

 • ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่อง

 • มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


หากมีอาการข้างต้นนี้ สามารถไปตรวจวินิจฉัยได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิของตัวเอง ได้ทั้งสิทธิประกันสังคมและบัตรทอง (ตรวจฟรี หากผลออกมาว่าติดเชื้อ) ส่วนโรงพยาบาลเอกชนในบางแห่งสามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้ แต่หากติดเชื้อโควิด-19 จะต้องถูกส่งไปรักษายังโรงพยาบาลของรัฐบาลอยู่ดี ยังไงก็ฝากทุกคนป้องกันตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะ อาจจะซื้อประกันภัยโควิด-19 ไว้สักฉบับเพื่อความอุ่นใจ (หรือหลายฉบับก็ได้) แล้วเราจะผ่านโรคนี้ไปด้วยกัน!