เชื่อว่าหลายคนเวลาเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ อาจจะเคยคิดขึ้นมาว่าถ้าได้ขับรถเที่ยวเองก็นำจะดี คือก็จะได้บรรยากาศขับรถเที่ยว ชิลๆ Road Tip หรือว่าเราอาจจะไปเที่ยวได้สะดวกสบายมากขึ้น ที่นี้ถ้าเพื่อนๆ อยากไปขับรถเที่ยวที่ต่างประเทศ ก็จำเป็นจะต้องมีใบขับขี่สากล เผื่อกรณีที่ถูกเรียกตรวจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือตอนที่จะไปเช่ารถเราก็ต้องแสดงใบขับขี่สากลด้วย ซึ่งการทำใบขับขี่สากลสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าที่คิดต้องบอกก่อนว่าใบขับขี่ปัจจุบันที่เป็น แบบสมาร์ทการ์ดของไทย สามารถนำไปใช้ใน 10 ประเทศอาเซียนแต่นอกเหนือจากนี้ ก็ต้องทำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ และเมื่อทำแล้วก็จะสามารถไปขับรถได้ 105 ประเทศทั่วโลก

ถ้าถามว่าทำใบขับขี่สากล จำเป็นต้องอบรบไหม? คำตอบคือ ไม่จำเป็นต้องอบรมหรือทดสอบเพิ่มเติมใดๆ เพียงแค่เป็นผู้ที่มีใบชับขี่รถยนต์แบบ 5 ปีแล้ว หรือตลอดชีวิต คือสามารถทำได้เลย และใบขับขี่สากลอายุ 1 ปีเท่านั้น นับจากวันที่กรมการขนส่งทางบกออกให้

เอกสารสำหรับยื่นขอทำใบขับขี่สากล มีดังนี้

1.สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมฉบับจริง)

2.สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมฉบับจริง)

3.สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล (พร้อมฉบับจริง)

4.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รป

5.สำเนาหลักฐานแก้ไขชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)

6.ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ส่วนขั้นตอนการดำเนินการนั้น สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งเพื่อออกคำขอ (รับชำระเงิน 15.30 น) บางสถานที่อาจจะให้ยื่นเอกสารในตอนเช้า แล้วมารับในช่วงหลังเที่ยง แต่บางขนส่งที่คนน้อยก็จ่ายใบขับขี่สากลให้เลยภายในเวลาไม่ถึง 20 นาทีก็มีนะคะ


เตรียมเอกสารให้พร้อม รวมถึงค่าธรรมเนียม 505 บาท แล้วพุ่งตัวไปที่ขนส่งทั่วประเทศ ง่ายๆ แค่นี้ก็สามารถไปขับรถเที่ยวได้ทั่วโลกแล้วล่ะค่ะ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมการขนส่ง ทางบก 1584 และสำนักงานขนส่งทุกจังหวัด


ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น : ทริปขับรถเที่ยวญี่ปุ่นชมใบไม้แดงด้วยตัวเอง ภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) 7 วัน 6 คืน

ขับรถเที่ยววังเวียง : ขับรถเที่ยว 'วังเวียง' ลาวเหนือ 3 วัน 2 คืน