เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลได้ออกมาเป็น ‘มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ชิม ช้อป ใช้’ โดยจะแจกเงินให้คนละ 1,000 บาท สำหรับให้ใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้ทั่วประเทศ  ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ส่วนด้วยกันคือ 1.ได้เงินสนับสนุนจากรัฐ 1,000 บาท 2.รับเงินคืนเงิน 15% จากยอดใช้จ่าย ซึ่งทางชิลไปไหนก็ได้รวบรวมข้อมูลวิธีการเตรียมพร้อมลงทะเบียนรับเงินนี้มาให้แล้ว ต้องลงทะเบียนยังไง?มีขั้นตอนอะไรบ้าง? มาดูกันเลย


มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้” ผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” รับเงินผ่าน "เป๋าตัง" (G-Wallet) จำนวน 10 ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิ ได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562 

(รับลงทะเบียน วันละ 1 ล้านคน ต่อเนื่อง ทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน)

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน

2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล

4. ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 27 ก.ย. - 30 พ.ย. 62ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

 • โดยผู้สมัครจะต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป

 • ลงทะเบียนภายใน 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562 (ก่อนเที่ยงคืน)

 • เมืองที่จะใช้จ่ายต้องไม่ใช่เมืองในบัตรประชาชน

2. รอ SMS ยืนยัน

 • ภายใน 3 วันหลังจากลงทะเบียน จะได้รับ SMS และอีเมลยืนยัน

 • ถ้าหากวันนั้นเราลงทะเบียนในที่คิวที่เกิน “คนที่ 1 ล้าน” ในวันนั้นไปแล้ว ระบบจะส่งข้อความมาแจ้งว่า “จำนวนการลงทะเบียนเต็มแล้วในวันนั้น”

 • สามารถลงทะเบียนใหม่อีกครั้งในวันถัดไป

3. โหลดแอปฯ เป๋าตัง เมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์ทาง SMS แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • สแกนบัตรประจำตัวประชาชน

 • กรอกข้อมูลบัตรประชาชน

 • ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน ด้วยรหัส OTP

 • ถ่ายรูป Selfie ใบหน้าตนเอง

 • แสดงผลการยืนยันตัวตน และแจ้งวงเงิน 1,000 บาท ในแอปฯ เป๋าตัง ช่อง 1 และเริ่มใช้งาน

 • มีเป๋าตัง ช่อง 2 เพื่อให้เติมเงินและนำไปใช้จ่าย และได้รับเงินคืน (Cash Back) 15% ของจำนวนเงินที่ใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,500 บาท (วงเงินการใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท)วิธีการใช้งานแอป 'เป๋าตัง'

แอปจะมีกระเป๋า 2 ช่อง คือ G-Wallet 1 (กระเป๋าช่อง 1 ) และ G-Wallet 2 (กระเป๋าช่อง 2 ) โดย

 • G-Wallet 1 (กระเป๋าช่อง 1 ) จะแสดงเงิน 1000 บาท

 • G-Wallet 2 (กระเป๋าช่อง 2 ) จะแสดงเงินที่คุณเติมเข้าไปเอง

นั่นก็คือ G-Wallet 1 (กระเป๋าช่อง 1 ) ใช้ฟรี 1000 บาท และ G-Wallet 2 (กระเป๋าช่อง 2 ) จะได้แคชแบ็ค ชดเชยเท่ากับ 15% ของยอดจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน)โดยจะจ่ายเงินชดเชยคืนในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ภายในเดือนธันวาคม 2562

**(ใช้ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ เฉพาะในจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านนะคะ)**


4.เดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่าย ซึ่งสามารถใช้ ‘ชิม ช้อป ใช้’ ได้ที่ดังต่อไปนี้

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และรับชำระเงินผ่านแอปฯ ถุงเงิน (แอปฯ สำหรับร้านค้า) หรือมีเครื่อง EDC เชื่อมกับธนาคารกรุงไทย

 • ค่าซื้อสินค้า ต้องเป็นสินค้าท้องถิ่น เช่น สินค้า OTOP  สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้าน THAIDEN

 • ค่าที่พัก ต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


ตรวจสอบรายชื่อโรงแรม โฮมสเตย์ ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


การใช้สิทธิ จะต้องเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • หากเริ่มใช้สิทธิ G-Wallet 1 จะสามารถใช้สิทธิ G-Wallet 1 และ 2 ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 • หากเริ่มใช้สิทธิเฉพาะ G-Wallet 2 จะสามารถใช้สิทธิ G-Wallet 2 ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แต่จะถูกตัดสิทธิ G-Wallet 1

 • หากไม่เริ่มใช้สิทธิทั้ง G-Wallet 1 และ 2 จะถูกตัดสิทธิทั้ง 2 สิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้อีก

ข้อยกเว้นการใช้สิทธิตามมาตรการฯ

 • การใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ไม่ให้ใช้ชำระค่า “น้ำมันเชื้อเพลิง”

 • การใช้ G-Wallet 2 ชำระค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าขนส่งประจำทางระหว่างจังหวัด ค่าบริการนำเที่ยวที่ไม่ใช่บริการนำเที่ยวในท้องถิ่นนั้น จะไม่ได้รับการสนับสนุนเงินชดเชยตามข้อ 3.2.2

 

หมายเหตุ :

 1. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะยืนยันให้ทราบทันทีว่า ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วันทำการ ท่านจะได้รับการยืนยันรับสิทธิทาง Email และ SMS

 2. กรณีมีปัญหาในการลงทะเบียน การรับสิทธิ แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ติดต่อธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1144

 3. ข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้ ติดต่อ ททท. โทร. 1672


ดาวน์โหลดแอปฯ (คลิกที่รูป)


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : TravelNews 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ