ประกาศปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว

ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่

ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563

ปกติแล้วดอยหลวงเชียงดาวจะเปิดให้ท่องเที่ยวได้เป็นเวลา 5 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 มี.ค. ของทุกปี แต่ถ้าปีนี้ใครกำลังวางแผนไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ อาจจะต้องปรับแผนกันใหม่ เพราะว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ออกประกาศ เรื่อง ปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากเกิดไฟป่าที่รุนแรงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาทำให้ผืนป่าได้รับความเสียหายไปเกือบ 4 พันไร่ รวมถึงยังมีสัตว์ป่าสงวนเสียชีวิตจากไฟป่าในครั้งนี้อีกด้วย

หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่นี้เจ้าหน้าที่ได้ขึ้นไปสำรวจความเสียหายบนยอดดอย แล้วพบว่าไฟไหม้ในครั้งนี้ส่งผลให้ระบบนิเวศของดอยหลวงเชียงดาวได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งพืชเฉพาะถิ่น พืชกึ่งอัลไพน์ ซึ่งความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ จึงมีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว เพื่อให้สภาพผืนป่ากลับมาฟื้นตัวได้ดั่งเดิม และเพื่อไม่เป็นการรบกวนต่อแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย รวมถึงการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าและสำรวจผลกระทบด้านพรรณพืช  แต่หากใครที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปใช้เส้นทางดั่งกล่าวสามารถแจ้งไปยังหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวเพื่อพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมถึงแม้เส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจะไม่สามารถเปิดให้เข้าไปท่องเที่ยวได้ แต่ในส่วนของโฮมสเตย์บริเวณใกล้เคียงก็ยังสามารถเข้าพักได้ตามปกตินะคะ


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่

ที่ตั้ง : ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์สอบถามข้อมูลโทร. 053-455802 , 089-9551471