คนไทยเตรียมเฮ! กับ ‘มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ชิม ช้อป ใช้’ ที่ออกโดยรัฐบาล เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2662 นั่นเอง โดยรัฐบาลจะแจกเงินให้คนไทยจำนวน 10 ล้านคน คนละ 1,000 บาท ให้ใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้ทั่วประเทศเลย ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักหรือเมืองรอง และถ้าใครที่ผ่านการลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ส่วนด้วยกันคือ 1.ได้เงินสนับสนุนจากรัฐ 1,000 บาท 2.รับเงินคืนเงิน 15% จากยอดใช้จ่าย ซึ่งทางชิลไปไหนก็ได้รวบรวมข้อมูล วิธีการเตรียมพร้อมลงทะเบียนรับเงินนี้มาให้แล้ว ต้องลงทะเบียนยังไง? มีขั้นตอนอะไรบ้าง? มาดูกันเลยค่าคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ

 • คนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • มีบัตรประจำตัวประชาชน

 • ต้องลงทะเบียนผ่านระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ (g-Wallet)


เงื่อนไขในการใช้สิทธิ 

 • แจกเงินให้ 10 ล้านคน คนละ 1,000 บาท โดยยอดเงินจะเข้าที่แอปพลิเคชั่น ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดและไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

 • เที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดว่าต้องเป็นเมืองหลัก หรือเมืองรอง

 • ต้องนำไปใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เช่น ทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอยู่น่าน ไม่สามารถนำไปจ่ายในจังหวัดน่านได้ ต้องใช้ในจังหวัดอื่นเท่านั้น

 • ช่วงเวลาเดินทางต้องภายในวันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

 • หากได้รับสิทธิ์แล้ว แต่ไม่ได้นำไปใช้ตามมาตรการในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 14 วัน หรือใช้สิทธิไม่ครบ 1,000 บาท เงินจะถูกดึงคืนกลับมาที่รัฐ เพื่อโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นใช้จ่ายต่อไป


ใช้ ‘ชิม ช้อป ใช้’ ที่ไหน? อะไรได้บ้าง?

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และรับชำระเงินผ่านแอปฯ ถุงเงิน (แอปฯ สำหรับร้านค้า) หรือมีเครื่อง EDC เชื่อมกับธนาคารกรุงไทย

 • ค่าซื้อสินค้า ต้องเป็นสินค้าท้องถิ่น เช่น สินค้า OTOP  สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้าน THAIDEN

 • ค่าที่พัก ต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


ตรวจสอบรายชื่อโรงแรม โฮมสเตย์ ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


วิธีการสมัครและลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ททท. ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และต้องเลือก 1 จังหวัดที่จะเดินทางไป (ต้องเป็นจังหวัดที่ไม่ซ้ำกับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน) ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

2. จะได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการ

3. ดาวน์โหลด App ‘เป๋าตัง’ เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ

4. เดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายผู้ที่ลงทะเบียนถ้ามีการเติมเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าสินค้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม รัฐบาลจะให้วงเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งนี้ ในการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการเท่านั้นน้าา


ใช้ ‘ชิม ช้อป ใช้’ ที่ไหน? อะไร?  ถึงจะได้เงินคืน

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และรับชำระเงินผ่านแอปฯ ถุงเงิน (แอปฯ สำหรับร้านค้า) หรือมีเครื่อง EDC เชื่อมกับธนาคารกรุงไทย

 • ค่าซื้อสินค้า ต้องเป็นสินค้าท้องถิ่น เช่น สินค้า OTOP  สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้าน THAIDEN

 • ค่าที่พัก ต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


จะได้เงินคืนร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริงขั้นตอนขอรับเงินคืนมีดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ททท. แล้วรอ SMS ยืนยันสิทธิ์

2. ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับเงินเงินคืน 15%

3. โอนเงินส่วนตัวของตัวเองเข้าแอปฯ เป๋าตัง เพื่อนำไปใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการในร้านที่รับชำระเงินผ่านแอปฯ ถุงเงิน

4. ระบบจะคืนเงินให้ 15% ของวงเงินใช้จ่ายจริงในช่วงเดือนธันวาคม 2562


**ทั้งนี้ต้องใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น**

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

เฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office