สีสันเบ่งบานที่พิพิธบางลำพู

พิพิธบางลำพู  ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์  ริมคลองบางลำพู ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ  เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ซึ่งประยุกต์การจัดแสดงวัตถุและการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการแสดงวิถีชุมชนบางลำพูเดิมอย่างน่าสนใจ  


ตัวอาคารแห่งนี้มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอาคารจากกรมศิลปากรเมื่อปี 2543   ภายในแบ่งเป็นสองอาคาร จัดแสดงนิทรรศการให้สอดคล้องตามเนื้อหาประวัติศาสตร์ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี นิทรรศการแสดงบทบาทภารกิจของกรมธนารักษ์  ประวัติความเป็นมาและวิถีชุมชนบางลำพู นิทรรศการป้อมและกำแพงเมืองแห่งพระนคร และการจัดแสดงประวัติการพิมพ์  รวมถึงประวัติโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช เป็นต้น


ล่าสุด พิพิธบางลำพู เพิ่มสีสันให้กับชุมชนบางลำพู  ด้วยโครงการพิพิธบางลำพู สตรีทอาร์ต   นำศิลปินรุ่นใหม่ 10 ท่าน ทีมงานจากกรมธนารักษ์และ Socialgiver, 3C Project รวมทั้งบุคคลทั่วไปมาร่วมสร้างผลงานบนกำแพง ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนบางลำพู 5 ชุมชน เพื่อสื่อสารกับเยาวชน ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชุน (Community Based Tourism) และเป็นส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ผ่านการปรับสภาพภูมิทัศน์ชุมชนโดยรอบให้สวยงามและน่าสนใจด้วยงานศิลปะ Street  Art  
ชุมชนทั้ง 5 แห่ง รายชื่อผลงาน และ ศิลปินผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน  ดังนี้


(1) พิพิธบางลำพู

“ Flower of Life ” โดย Art by Karma  
“ Gigi ” Mascot แรดทำดีจาก Socialgiver
“ นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของโครงการ ” โดยพิพิธบางลำภูและทีมงาน 3C Project


(2) ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม

“ เรือสุพรรณหงส์ " โดยทีม 3C Project และชุมชนบางลำพู


(3) ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์–ตรอกไก่แจ้

“ บ้านปักชุดโขนละคร ” โดย Aniu Rattanawadee Sukapad
" ชม้อย รอยชาย " โดย ทีมงานส่วนเผยแพร่ทรัพยฺ์สินมีค่าของแผ่นดิน สำนักทรัพยฺ์สินมีค่าของแผ่นดิน


(3) ชุมชนตรอกบ้านพานถม

“ ช่างเงินแห่งบ้านพานถม “  โดย Nongpop และ Jecks Bkk


(4) ชุมชนวัดสามพระยา

“ ท่าเรือเก่า ชุมชนวัดสามพระยา"
โดย Abi Original, Bang Bang, Darkone Jartown Rga และ Jecks Bkk
" Gigi แรดทำดี X สตรีเพ็ญภาค” โดย ทีมงาน Socialgiver และ Aniu
" สามพระยา สามัคคี " โดย ทีมงานส่วนเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
“ บ้านแมว แห่งชุมชมวัดสามพระยา” และ “สามแยกข้าวต้มน้ำวุ้น” โดย Sneakarette


(5) ชุมชนวัดใหม่อมตรส

“ สิงโตวัดใหม่ ” โดย Komkrit Leatwisavakorn
“นางงามวิสุทธิกษัตริย์” โดย Him HP

ข้อมูลเพิ่มเติม
พิพิธบางลำพู เปิดทุกวัน เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
สตรีท อาร์ต เปิดให้ชมทุกวัน  (ยังไม่มีกำหนดลบชิ้นงาน)
การเดินทาง
รถประจำทางสาย  3, 6, 9, 15,30, 32, 33, 43, 53, 64, 65,524, A4 และ S1
เรือด่วนเจ้าพระยาธงส้ม ขึ้นท่าพระอาทิตย์