ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center) จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในวาระครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศ บางขุนพรหม สะพานพระราม 8 เปิดให้บริการสื่อการเรียนรู้ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แบ่งเป็น


ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เปิดเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคารกลาง เช่น การบัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดแสดงแสดงนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ เช่น พื้นที่ทำงานร่วม (Co-working space) ห้องประชุม และห้องบริการสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเงิน การธนาคาร  เช่น นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร ขั้นตอนและเทคนิคการผลิตธนบัตรที่มีความประณีต และการออกแบบ นิทรรศการเงินตราที่ชวนเดินทางย้อนอดีต และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงินตราในช่วงอารยธรรมต่าง ๆ รวมถึงให้ความรู้เรื่องเงินตราในอนาคต และเปิดจัดแสดงวัตถุชิ้นเยี่ยมทรงคุณค่า บอกเล่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินของประเทศในแต่ละยุคสมัย


นอกจากนี้ยังมีบริการสื่อการเรียนรู้อีบุค และ หอจดหมายเหตุเพื่อการค้นคว้า หากใครไปใช้บริการในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ภุมภาพันธ์ 2562 ก็จะได้พบชิ้นงานศิลปะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบเนเล่ จัดแสดงอยู่บริเวณชั้นสองใครผ่านมาต้องไม่พลาดมาถ่ายภาพ


ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้บริการทุกวัน ปิดวันจันทร์ ห้องสมุดที่นี่ฝั่งหน้าต่างกระจกมองเห็นวิวสะพานพระราม 8 มีมุมนั่งทำงาน พร้อมปลั๊กไฟ บรรยากาศสงบเงียบเหมาะที่จะอ่านหนังสือ พักผ่อน พักสายตา หลายคนยกให้ห้องสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุดที่วิวดีสุด ๆ แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร


เวลาทำการ:09.30 – 20.00 น. (หยุดวันจันทร์)
– พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 09.30 – 16.30 น.
– ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 09.30 – 20.00 น.


การเดินทาง :
รถประจำทาง สาย 3, 9, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 516 และ 524 ลงป้ายรถเมล์วัดสามพระยา /
เรือด่วนเจ้าพระยา (ธรรมดา) ลงท่าเรือวัดสามพระยา หรือเรือด่วนเจ้าพระยาทุกชนิดลงท่าเรือเทเวศร์
รถยนต์ส่วนตัว ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ฯ สามารถนำรถยนต์เข้าจอดภายในอาคารได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.30 น.


ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร : 0 2356 7766  
Website : 
www.botlc.or.th