กรมการท่องเที่ยว (กทท.) ดำเนินโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ Safety Zone สร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยว และการเดินทางภายในประเทศ หลังวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ ผ่าน Influencer  และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการดันแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางด้วยความรู้สึกมั่นใจในผู้ประกอบการไทยที่พร้อมดูแล รับผิดชอบ  และให้ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยได้เป็นอย่างดี เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับการเปิดประเทศหลังวิกฤต และฤดูกาลการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนี้

กรมการท่องเที่ยวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ผลักดันมาตรการการท่องเที่ยว ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ Safety Zone ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี การสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถปรับตัว และบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) จึงมีส่วนสำคัญจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวไทย  เพื่อการเตรียมพร้อมในการเปิดประเทศ กรมการท่องเที่ยวจึงได้จัดทำหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว 5 ประเภท  พื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง, พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน, พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, พื้นที่ท่องเที่ยวย่านการค้า และพื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อช่วยป้องกันและดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ตามโครงการsafety Zoneพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว จึงขอเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ มาเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศไปด้วยกัน สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักเกณฑ์ได้ที่>>https://www.dot.go.th/form-download/detail/297

และนอกจากนี้กรมการท่องเที่ยวจึงเร่งดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจโดยใช้ช่องทาง Online และ Blogger ท่องเที่ยว ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว  และสร้างความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/Deptourism/