กรมการท่องเที่ยว ชวนคนไทยมารู้จักมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยหลักเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละมาตรฐานจะประกอบไปด้วย การให้บริการที่ดี ความสะอาด  ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แต่ยังคงอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ไว้ โดยปัจจุบันกรมการท่องเที่ยวได้จัดทำมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว จำนวน 56 มาตรฐาน โดยครอบคลุมการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ในด้านการให้บริการ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร รถ เรือ ด้านแหล่งท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ ล่องแก่ง ปีนหน้าผา เดินป่า ดูนก ดูผีเสื้อ นอกจากนี้ยังมีบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ด้วย


โดยในครั้งนี้ได้ชวนคนไทยมารู้จักมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยผ่านบทเพลง ซึ่งได้ศิลปินชื่อดังอย่าง เก่ง  ธชย ประทุมวรรณ มาช่วยขับร้อง เพลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่แสดงเห็นถึงคุณภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จะสนุกสนานและไพเราะขนาดไหน ไปฟังกันได้ที่นี่เลย : Thailand Tourism Standard


สำหรับการเดินทางในครั้งต่อไป อย่าลืมมองหาเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย “ช้างชูงวงเริงร่า” โดยสามารถค้นหารายชื่อแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้ที่ http://tts.dot.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fan page “Thailand Tourism Standard