แผนที่ 12 ร้านกุ้งเผาอยุธยาติดริมน้ำ


แผนที่ 12 ร้านกุ้งเผาอยุธยาติดริมน้ำ


1.บ้านวัชราชัย เบอร์โทร 035-801333

2.ชายน้ำ@อู่ทอง เบอร์โทร 035-24117

3.คุ้มกรุงศรี เบอร์โทร 035-210211 , 081-9461288

4.สมบัติเจ้าพระยา เบอร์โทร 035-322259

5.กานต์กิติ เบอร์โทร 035-241971

6.เรือนรับรอง เบอร์โทร 035-243090

7.ไทรทองริเวอร์ เบอร์โทร 035-241449

8.บ้านไม้ริมน้ำ เบอร์โทร 035-211516

9.ครัวป้อมเพชร เบอร์โทร 035-243354 ,081-4259166

10.แพกรุงเก่า เบอร์โทร 035-241555

11.บ้านคุณพระ เบอร์โทร 035-241978 , 081-8442279

12.ครัวย่าบัว เบอร์โทร  035-242725,035-235063

แผนที่อื่นๆที่น่าสนใจ