นางสาวอัมพวา : Miss Amphawa

นางสาวอัมพวา : Miss Amphawa อัมพวา, สมุทรสงคราม

เด่นสะดุดตากับป้ายโลโก้หน้าร้านที่เป็นรูป หญิงสาวสวมหมวกทรงคลาสสิค นามว่า มิิสอััมพวา คาเฟ่เก๋ๆ ที่ี่มีีทั้ั้งกาแฟและไอศครีีม โฮมเมด รวมท้ั้ังชาผลไม้หอมๆ ให้จิิบระหว่าง ชมเสื้ื้อผ้าวิินเทจในร้านไปด้วย

 • คาเฟ่ เบเกอรี่,นั่งกินนั่งเล่น,
 • คาเฟ่ ทีรูม
 • อังกฤษ
 • ไม่มี
 • 50 - 100
 • ไม่มี
 • ไม่มี
 • ไม่มี
 • -
 • ห้องแถวอาคารพาณิชย์ ,ริมน้ำ
 • ส. - อา. 09.30 - 20.30 น.
 • ตลาดน้้ํําอััมพวา
 • 087-016-6771
ที่กินใกล้ๆที่น่าสนใจ